Przejdź do treści

Przygotowanie do druku – poligrafia

mgr Maciej Kozłowski, asyst.
maciej.kozlowski@uap.edu.pl

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktyką przygotowania do druku w oparciu o techniki i technologie cyfrowe (programy graficzne, proces druku). Studenci poznają tajniki warsztatu poligraficznego – druku cyfrowego, offsetowego i serigrafii.

Opanowanie technik druku wysokonakładowego przy użyciu nośników poligraficznych, takich jak: ulotka, plakat, gazeta/zin, folder, wspomaga proces twórczy skoncentrowany na działaniach graficznych. Odpowiednio użyte formy poligraficzne mogą stać się obiektami nie tylko informacji, ale i sztuki.

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnej pracy związanej z komputerowym przygotowaniem plików do druku (DTP) oraz zarządzaniem pracą grupową (przygotowanie matryc, wybór podłoża drukowego, sterowanie urządzeniami drukarskimi, współpraca z drukarnią).

Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystywane w samodzielnej pracy artystycznej oraz we współpracy z przemysłem, np. opakowaniowym czy tekstylnym. Znajdą również zastosowanie w miejscach pracy takich jak: studia graficzne/projektowe, agencje reklamowe, wydawnictwa, drukarnie oraz instytucje związane z kulturą i sztuką.

Prace studentów:

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 12.04.2022, 09:25
  • Ostatnia edycja: 07.01.2023, 12:21