I Pracownia Rysunku

kierownik
prof. dr hab. Joanna Imielska

asystent
mgr Aleksander Radziszewski, asyst.

miejsce
UAP bud. A, sala 303
wtorki, środy w godz. 15.00-19.45

kontakt:
joanna_imielska@poczta.onet.pl
aleksander.radziszewski@uap.edu.pl 


Pracownia Rysunku funkcjonuje w strukturach Wydziału Edukacji Artystycznej UAP od 1994 roku, ale jej oferta przeznaczona jest dla studentów wszystkich wydziałów. Program pracowni zakłada dwie równoległe ścieżki działania:

 • Dla studentów I i II roku (I stopnia) – zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń, rysowanie modela i przedmiotów oparte na obserwacji i „dotykaniu” materii. Rozstrzygane są takie zagadnienia, jak: kompozycja, proporcje, punkt, linia, płaszczyzna, plama, kontur, faktura, kolor, walor, światło i światłocień, symetria i a-symetria,  Niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie warsztatu oraz rozszerzanie  środków przekazu jakimi dysponuje rysunek.
 • Studenci III roku (I stopnia); I i II roku (II stopnia) realizują zaproponowane tematy i uczestniczą w wyznaczonych konsultacjach.  Ważne staje się przejście od widzenia do poznawania, które prowadzi do odważnego i świadomego kształtowania własnego „języka rysunkowego”, i umiejętności zdefiniowania swoich poszukiwań w obrębie rysunku.

W programie pracowni istotne miejsce zajmują plenery rysunkowe, ostatnie miały miejsce w:

 • Skokach (2013);
 • Ustce (2014);
 • Herzberg-Sieber w Niemczech (2015 i 2016);

oraz wystawy pracowni, koncoworoczne i tematyczne, ostatnie to:

 • „Anatomia rośliny“ UAM w Poznaniu (2013);
 • „Punkt, linia a płaszczyzna“, Galeria Wieży Ciśnień w Bydgoszczy (2014);
 • „Draw & go“, MONA w Poznaniu (2014);
 • „Wokół natury“, Galeria Zum Pass, Herzberg-Sieber, Niemcy (2015);
 • „Mikro i makro skala miejsca“, Galeria Zum Pass, Herzberg-Sieber, Niemcy (2015);
 • „Architektura Herzberg-Sieber“, Galeria Zum Pass, Herzberg-Sieber Niemcy (2016);
 • „Między naturą a kulturą“, Galeria Teatru Animacji,  CK ZAMEK, Poznań (2016).

W latach 1996 – 2016 w Pracowni Rysunku zostały zrealizowane 123 dyplomy artystyczne, 6 dyplomów było zaprezentowanych w Konkursie im. Marii Dokowicz (Ludomir Gałdowski, Monika Szalczyńska, Ewa Grajnert-Hałupka,  Alicja Rabenda, Joanna Stangret, Daria Grabsztunowicz).


Rysunek_1r_WEA_2018_19

Rysunek_1r_1 st_2018_19

Rysunek_2r_1 st_2018_19

Rysunek_1r_2st_2018_19

Rysunek_2r_2st_2018_19

Rysunek_3r_1st_2018_19


Programy I Pracowni Rysunku (prof. Joanna Imielska, dr Sonia Rammer)