Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki

kierownik
dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

miejsce:
tymczasowo: sala 34 bud. E UAP

godziny i dni otwarcia pracowni:
piątki w godzinach 10.00–15.00, możliwe są również dodatkowe konsultacje, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania z prowadzącym pracownię.

kontakt:
rafal.lubowski@uap.edu.pl

Facebook
https://www.facebook.com/PracowniaOtwartychInterpretacjiSztuki/?ref=bookmarks


Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki w swoich założeniach programowych łączy aktywność z dziedziny tworzenia realizacji artystycznych z próbami namysłu teoretycznego nad temat sztuki i jej zagadnień. Powstające w ramach programu pracowni wypowiedzi artystyczne mają reprezentować powiązania, dialog i relacje z innymi dziełami sztuki i postawami twórczymi w celu formułowania wieloznacznych refleksji typu: „sztuka o sztuce”, „sztuka o kulturze”, „sztuka o artystycznych językach i tradycjach twórczych”. Nazwa pracowni wskazuje na to że: po pierwsze – dopuszczalna jest szeroko rozumiana swoboda w doborze medium i rozwiązań wizualnych w przypadku tworzenia realizacji artystycznych (od środków tradycjonalistycznych po zdecydowanie niekonwencjonalne) oraz pod drugie – że powstające prace miałyby się cechować wieloznacznością i otwartością formułowanych przekazów i sposobów myślenia o sztuce. Pracownia podejmuje współpracę z zewnętrznymi instytucjami kultury, takimi jak np.: Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu, czy Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu, w celu organizowania wystaw i pokazów prac studentów, powstałych pod jej patronatem. Pracownia jest otwarta dla wszystkich studentów jako pracownia wolnego wyboru. Na wielu wydziałach UAP można ją również wybierać na konsultacje na studiach II stopnia.