Przejdź do treści

prof. dr hab. Piotr Machowiak

kontakt: pmachowiak41@gmail.com 

strona internetowa: www.awm-studio.pl.  

biogram:

Urodzony w 1958r. w Poznaniu. Studiował w PWSSP w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa pod kierunkiem prof. Jana Węcławskiego.

Projektant w dziedzinach: architektura, architektura wnętrz, wystawiennictwo. 

W swoim dorobku posiada wiele realizacji projektów wnętrz obiektów publicznych, nowych jak i zabytkowych. Do ważniejszych realizacji należą: wnętrza obiektów dydaktycznych min. Collegium Iuridicum Novum UAM w Poznaniu, Kampus UAM w Pile, rewitalizacja budynku audytoryjnego na terenie kampusu centralnego UW w Warszawie,  Collegium Europaeum w Gnieznie, Centrum Symulacji Medycznych UM w Lublinie a także projekty wnętrz biurowych i specjalistycznych  tj. centralny skarbiec NBP w Zegrzu k/ Warszawy, modernizacja Centrali NBP w Warszawie i siedziby NBP w Poznaniu. Jest współautorem wielu prac konkursowych m.in. na budynek Ambasady RP w Berlinie, miejsce pamięci Obozu Zagłady w Sobiborze, koncepcji Ogrodu XXI w na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Oprócz wnętrz publicznych zajmuje się projektowaniem domów prywatnych. W dorobku posiada również kilka realizacji wystaw min. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, CK Zamek w Poznaniu, Instytucie Wzornictwa w Warszawie oraz na w BWA w Warszawie (aranżacja ogólnopolskiej  wystawy z cyklu Dyplomy roku ASP).

pole zainteresowań:

architektura, architektura wnętrz, wystawiennictwo. 

prowadzone pracownie:

osiągnięcia:

  • liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych (współudział).
  • BUDYNEK AUDYTORYJNY – Centralny Kampus Uniwersytetu Warszawskiego (UW)

Zrealizowany w 2017 roku, całościowy projekt rewaloryzacji wnętrz. 

Realizacja przywróciła pierwotną rangę budynkowi i jest przykładem udanej koegzystencji współczesnych rozwiązań wnętrzarskich z tkanką historyczną; harmonia kompozycji wnętrz oparta na kontraście klasycznych materiałów: kamień, drewno i szkło, z dynamiką form; jasna i ciepła tonacja kolorystyczna.

Dzięki rozwiązaniom usprawniającym ergonomię realizacja otrzymała nagrodę w Konkursie Warszawska Inwestycja bez Barier (pod patronatem Prezydenta RP) za wysoką jakość dostępności pod kątem użytkowników z niepełnosprawnościami.

„Harmonia kompozycji wnętrz jest oparta na kontraście klasycznych materiałów, takich jak kamień, drewno i szkło, z dynamiką form. Najważniejszym wnętrzem budynku jest wielofunkcyjna aula. Zastosowaliśmy w niej powszechnie akceptowalne materiały i kolory. Jedynie forma sufitu jest dynamiczna – to tworzy wrażenie nowoczesności. Pozostałe pomieszczenia budynku mają nieco inny charakter. W holach i na korytarzach dominują marmurowe posadzki i szklane sufity, a w pomieszczeniach miękkie wykładziny i wyspowe sufity podwieszane. Całość utrzymana jest w jasnej i ciepłej tonacji kolorystycznej”. – Piotr Machowiak

  • Wyróżnienie w Konkursie „ Złoty ołówek, Pion i Trzos” za projekt modernizacji wnętrz  gmachu NBP w Poznaniu ( współudział ).
  • Nagroda Jana Baptisty Quadro – najlepsza realizacja architektoniczną  w Poznaniu w roku 2010 za budynek Wydziału Prawa UAM (współudział).
  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 12.01.2019, 19:10
  • Ostatnia edycja: 01.02.2024, 11:40