prof. dr hab  Andrzej Wielgosz

Pracownia Interpretacji Przestrzeni / Space Interpretation Design Studio, Katedera Bioniki
Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniue-mail: aawielgosz@gmail.com   andrzej.wielgosz@uap.edu.pl
webside : http://andrzejwielgosz.com/    www.wielgosz.poznan.pl

PERMANENTNA DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA W ZAKRESIE   EKSPERYMENTALNEGO DESIGNU / PROJEKTOWANIA WYSTAW I SZTUKI  / PERMANENT DESIGN ACTIVITY  in a frame of EXPERIMENTAL DESIGN, STAGE DESIGN AND ART
realizowana również  w ramach projektu: „CYFROWA BAZA DANYCH OBRAZÓW
/ DIGITAL IMAGE DATA BASE – kontynuacja  „Słownika Znaków Rysunkowych” / „The Dictionary of Drawing Signs” od / since  1978 r

PUBLIKACJE / DESIGN RESEARCH 

2019
 • Projekt 007, ISBN 978–83–65578–45–7
  CYFROWA BAZA DANYCH FORM, OBRAZÓW I PROJEKTÓW / THE DIGITAL DATA BASE OF FORMS , IMAGES AND DESIGN, –  wcześniej od 1978 Słownik Znaków Rysunkowych / The Dictionary of Drawing Signsautor: Andrzej Wielgosz, wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2019.Projekty zrealizowane w ramach działalności statutowej Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP, Pobierz plik PDF
 • Projekt 006,  ISBN : 978–83–65578–44–0
  FLANEUR – WSPÓŁCZESNY WŁÓCZĘGA MIEJSKI – ULICA ŚWIĘTEGO MARCINA i CENTRUM MIASTA POZNANIA /   FLANEUR – CONTEMPORARY URBAN  VAGABOND – S.MARCIN STREET AND THE CITY CENTER OF POZNAN,  Pobierz plik PDF
 • Projekt 005 ,  ISBN: 978–83–65578–43–3
  WIZJE I UTOPIE PROJEKTOWE XXI WIEKU W KONTEKŚCIE NOWYCH MEDIÓW / DESIGN VISION IN XXI CENTURY IN THE CONTEXT OF NEW MEDIA, Pobierz plik PDF
 • Projekt 004 ,  ISBN: 978–83–65578–42–6
  PRZESTRZENIE PUBLICZNE W MIEŚCIE / MIĘDZY  MIASTAMI, PUBLIC SPACE IN THE CITIES / IN BETWEEN THE CITIES,  Pobierz plik PDF
 • Projekt 010
  POZnań – klasyczne widoki aksonometryczne / classic isometric view 1993–2018, Pobierz plik PDF
2014 
 • Wielgosz A., Projekt „PL-2.014 / PL-2.014 – publikacja projektu złożonego w konkursie na projekt prezentacji Polski na XIV Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji, organizator konkursu:  Galeria Narodowa Zachęta w Warszawie , ,Wydawca dokumentacji projektu – Wydawnictwo UAP , pl / en, ISBN 978–83 63533–33–5
2013 
 • „ARCHITEKTURA – ZAPIS IDEI”, udział w katalogu do wystawy, wydawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu, autor opracowania i tekstu oraz kurator wystawy:dr Krzysztof Kalitko, pl/en ISBN 978–83–64080–01 2
2011
 • „DOŚWIADCZYĆ…/ EXPERIENCE… Przestrzenie publiczne w wielkich metropoliach / Public space in a huge metropolis(Summa Imaginare),  Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, pl/en, ISBN 978–83–88400–64–3
2005
 • „O RYSUNKU, OBRAZACH, ARCHITEKTURZE I UTOPII / ABOUT DRAWING, PICTURES, ARCHITECTURE AND UTOPIA”, monografia prac graficznych, projektowych i teoretycznych z lat 1975–2004, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, pl/en, ISBN 83–89525–95-X 1994–2001, do  dziś są wydawane przez Wydawnictwo Hachett Polska / Wiedza i Życie (wcześniej Kindersley-Dorling) przewodniki pod redakcją Małgorzaty Omilanowskiej: NIEMCY (2001), BERLIN (2000, najlepszy przewodnik po Berlinie w języku niemieckim w roku 2000), POLSKA (1999), WARSZAWA (1996), KRAKÓW (1998), zawierające rysunki – aksonometrie

WYSTAWY / EXHIBITION  – PROJEKTY / PROJECTS

Do teraz  permanentna  działalność projektowa w zakresie sztuki
2019


2014 

 • „MOŻLIWE WIDOKI MIASTA / POTENCIAL VIEWS ON THE CITY”, wystawa projektów, Collegium Chemicum, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ,  2013 – „ARCHITEKTURA – ZAPIS IDEI”, wystawa zbiorowa, kurator: dr Krzysztof Kalitko, Muzeum Narodowe w Poznaniu,

2013 

 • „TERAZ RYSUNEK”, kuratorzy UAP – udział w programie: wystawa, wykład, UAP Poznań, 2012 (15 wrzesień-18 listopad) – „NIEPRZEKUPNE OKO”, Zachęta, Warszawa, udział w prezentacji dokumentacji działalności Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu z lat 1972–1990, prowadzonej przez Jarosława Kozłowskiego  ( Andrzej Wielgosz – 2 wystawy indywidualne w Galerii Akumulatory 2 w 1977 i 1978 r. ).

2005 

 • „ MOŻLIWE / NIEMOŻLIWE POSSIBLE / IMPOSSIBLE  – w architekturze Poznania”  – CK Zamek Poznań – indywidualna prezentacja projektów – paradygmatów architektonicznych  w ramach prezentacji prac studentów Wydz. Architektury Politechniki Poznańskiej i Studentów ASP w Poznaniu  z udziałem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Wydz. Urbanistyki i Architektury UM w Poznaniu.  Od 1975 do 1984 i później aktywna obecność w kręgu sztuki konceptualnej, book-art. i mail-art.
  GALERIA RYSUNKU / DRAWING GALLERY – „ Drawing activity”.

 


DYDAKTYKA / SZKOLNICTWO  – DIDACTICS / ART EDUCATION

 • Od 2019 – członek Komisji Urbanistyki PAN  o / w Poznaniu . Od 2016 – Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w Warszawie. 2013 / 2018 -1 Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydz. Architektury i Wzor. UAP,  2010 / 2013 – Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, W-wa
 • 2002 / 2005 i 2005 / 2008 – PRO-REKTOR ds. współpracy zagranicznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu ,
 • Od 1999 – tytuł „PROFESOR”
 • 1996 / 1999 i 1999 / 2002 – DZIEKAN  Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa  Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
 • Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej  w Nowym Jorku / THE Kosciuszko Foundation NYC:
 • 2005 – Florida State University – Fine Art – Tallahassee.
 • 1986 / 1992 – projektant, ilustrator architektury w Nowym Jorku
 • 1985 /1986 University of Colorado – Boulder , Fine Art WaterMedia Paintng Studio
 • 1983 – dr / nauki tech. – architektura , Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. 1975 / 1985 – (Zakład) Instytut Architektury Politechniki Poznańskiej . 1975 – dypl. mgr – Wydz. Architektury Wnętrz Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk  Plastycznych w Poznaniu.
 • Od 2003 – członek Kapituły Konkursu „Acantus  Aureus” – najlepsze stoisko wystawiennicze – Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu.  

PODRÓŻE / MIEJSCA, MIASTA, SZKOŁY –  TRAVELS / PLACES, CITIES,  SCHOOLS:

 • 2016 – NYC, London Design Week ,
 • 2015 – Istambul Gelisim University- Erasmus – Istambul, niezależna podróż – Buenos Aires, Rio, Sao Paulo , Santiago de Chile etc ,
 • 2014 – Israel / Jordania,
 • 2013 – University of Barcelona, COAC-ETSAB – Wydział Architektury, Toronto – York University, University of Toronto – Daniel’s School of Architecture, Reyerson Univerity, OCADU – Ontarion College of Arts and Design, Ontario, 2011 – University of Nairobii , Wydz. Architektury, Nairobii, Hongkong Politechnic, Shanghai – SNU,
 • 2009 – UTS-University of Technology Sydney, DAB – School of Architecture – University of Technology MARA, Shah Alal, Selengor, Malezja,
 • 2008 – wizyta w NAFA Singapur i w Shanghai Normal University SNU, 2007 – Aveiro, Groningen, Amsterdam, Rotterdam – Erasmus , Jeruzalem (Tel Aviv, Haifa),
 • 2006 – Shanghai Normal University – wizyta inicjująca współpracę, New Delhi – Habitat – School of Architecture, Florida Agriculture and Mechanical University – Architektura, Tallahassee, Centro – Design- Cine-Television – Mexico City, prezentacja i wykład w UdK Berlin – Wydział Architektury, udział w XXI Kongresie UIA – Istambuł (sesja plakatowa), Akademia Sztuki w Rydze (konferencja NICA)
 • 2004 – Cleveland Institute of Art, Cleveland, Multi Media Art Communication, Muzeum Sztuki w  Mishima oraz Tokio, wykład i warsztaty, TEI Pireus (Ateny), Szkoła Urbanistyki,
 • 2003 – prezentacja i wykład, Mongolski Uniwersytet Nauki i Technologii, Ułan Bator, Centralna Akademia Sztuk Pięknych – CAFA, Pekin, Chiny; prezentacja i wykłady, Kingston University (London) School of Fine Arts, prezentacja, University of Art and Craft, Budapest ,
 • 2002 – prezentacja i wykłady, Wydział Sztuk Pięknych i Wydział Architektury, Uniwersytet w Granadzie
 • 1998 – stypendium „Individual Mobility”, Program Tempus, Fundacja Rozwój Systemu Edukacji; wizyty, prezentacje, wykłady i warsztaty: Manchester Metropolitan University, Wolverhampton University – School of Arts, Utrecht School of Visual Arts, Hochschule Der Kunste, Berlin oraz Hochschule Fur Bildende Kunste, Hamburg etc.

00-INFO-Wielgosz-A-print-engl