Przejdź do treści

Pierwotnie jednolite, obecnie dwustopniowe zgodnie z tzw. Kartą Bolońską, studia mają związaną z charakterem uczelni specyfikę. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Wydziale Architektury i Wzornictwa na UAP są obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni. Na tle sytuacji architektury i zawodu architekta w świecie współczesnym, w wielu aspektach niekorzystnej, uznano, że podstawową zasadą kształcenia w reakcji na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość winna być jego wszechstronność, wykraczająca poza tradycyjnie rozumiane ramy architektury i urbanistyki. → czytaj dalejROZWIN

Rada Programowa kierunku Architektura

  • dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
  • dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP
  • dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP
  • mgr inż. arch. Piotr Kamiński
  • Studentka Anna Ramos

ROZWIN

Katalog pracowni

katalog pracowni

ROZWIN

Katalog przedmiotów

ROZWIN

Rekrutacja

strona Rekrutacji 2022

  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 03.12.2020, 13:37
  • Ostatnia edycja: 10.11.2022, 12:15