Przejdź do treści

„Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”.
Przedmiotem inwestycji jest zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do rozwoju i upowszechniania sztuki filmowej poprzez działania edukacyjne oraz dydaktyczno-naukowe prowadzone przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

W ramach w/w inwestycji zakupiony został sprzęt do poszczególnych pracowni UAP:
 animacji poklatkowej „Stop Motion”,
 pracowni animacji w technikach klasycznych (rysunkowych) i lalkowych (przestrzennych),
 wyposażenie CineCar – Elektromobilnnego Studio Filmowego UAP
 studio postprodukcji i zgrania dźwięku w filmie,
 doposażono studio filmowe UAP.
Wartość projektu: 2.103.000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.03.2018, 00:55
  • Ostatnia edycja: 08.03.2018, 00:57