Przejdź do treści

Biblioteka i Edukacja (BiE) to elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  • BiE dostępne jest w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanites)
  • BiE dostępne jest w bazie ICI (ICI World of Journals)
  • BiE dostępne jest w bazie PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
  • BiE dostępne jest w bazie ARIANTA

Biblioteka i Edukacja znajduje się w Wykazie Czasopism Naukowych 2016 MNiSW. Liczba punktów za publikację w czasopiśmie: 4

Kontakt: dr Bogumiła Twardosz – Dyrektor Biblioteki Głównej UAP

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 12.11.2018, 22:52
  • Ostatnia edycja: 12.11.2018, 22:52