Przejdź do treści

System elementów funkcjonalnych, wspomagających używanie i przechowywanie gaśnicy w warunkach mieszkalnej przestrzeni prywatnej. Celem projektu było zwiększenie świadomości w zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez posiadanie, prawidłowe przechowywanie i umiejętność użycia gaśnicy w domu. Kontekst użytkowy stosowania tego urządzenia był punktem wyjścia do analizy projektowej i stworzenia projektów elementów wspierających cały proces użytkowania gaśnicy, nie tylko w aspekcie wskazanej, konkretnej przestrzeni, ale również innych – potencjalnych. Celem działań projektowych było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u użytkowników oraz poprawa skuteczności i komfortu pracy strażaków. Powstałe odpowiedzi projektowe prezentowały innowacyjne rozwiązania nie tylko w zakresie estetyki, ale i użytkowości. Pomimo początkowego założenia wyboru tylko kilku projektów do wymodelowania – na finałowej prezentacji została podjęta decyzja o zakwalifikowaniu wszystkich! Działanie to sfinansowała firma Ogniochron i Państwowa Straż Pożarna.  Zwieńczeniem współpracy była wystawa prac studenckich w Galerii Curators Lab. zainaugurowana wernisażem z obecnością mediów. Ze względu na społeczny wymiar tematyki wystawa była komentowana w prasie, radiu i telewizji. Wymodelowane projekty były prezentowane na targach pożarniczych i innych wystawach.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 19.10.2022, 11:43
  • Ostatnia edycja: 19.10.2022, 11:43