Przejdź do treści

Szkolenie dla pracowników naukowo – dydaktycznych pt. Komunikacja z osobą z zaburzeniem psychicznym w środowisku akademickim

Szkolenie dla pracowników naukowo – dydaktycznych pt. ”Komunikacja z osobą z zaburzeniem psychicznym w środowisku akademickim” Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) zaprasza na jednodniowe szkolenie stacjonarne, w godzinach: 9:00-15:00, które odbędzie się w następujących terminach: Liczba miejsc ograniczona. Link do zgłoszenia:  https://forms.gle/FD6uP9YRA6MQLbBc7 Bardzo proszę o wybranie terminu poprzez wypełnienie poniższego zgłoszenia do dnia 6 października br. Proszę pamiętać, by wypełnić ankietę ze służbowego adresu mailowego w UAP.  W przypadku poprawnego złożenia ankiety otrzyma Pani/Pan potwierdzenie.Jeśli nie jest Pani/Pan zainteresowany szkoleniem proszę udzielić takiej odpowiedzi w ankiecie.
Więcej

Monografia: „Kultura, literatura i historia: dialog między dyscyplinami nauk humanistycznych”

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do włączenia się w proces tworzenia monografii naukowej o tytule:„Kultura, literatura i historia: dialog między dyscyplinami nauk humanistycznych”. Zachęcamy do zgłaszania prac o charakterze przeglądowym i badawczym. Celem monografii naukowej jest zbadanie związków i wzajemnych wpływów między kulturą, literaturą i historią. Analiza interakcji pozwoli pokazać, w jaki sposób te elementy wzajemnie się przenikają, inspirują i wpływają na siebie. Do nadsyłania prac zachęcamy literaturoznawców, kulturoznawców i historyków, którzy chcą przedstawić swoje badania naukowe dotyczące takich kwestii, jak m.in. wartości, normy, zwyczaje, wytwory materialne oraz niematerialne, które charakteryzują zbiorowości; dzieła literackie, które wyrażają idee, emocje i różne spojrzenia na świat; a także historia i wydarzenia, które wpłynęły na rozwój społeczeństw.  Więcej szczegółów na temat naboru rozdziałówWięcej
Więcej

Terminarz roku akademickiego 2023/2024

ZARZĄDZENIE nr 85/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2023/2024 Na podstawie § 118 ust. 2 Statutu UAP w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 2) i 66 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 tj. ze zm.), niniejszym: § 1 Ogłaszam organizację roku akademickiego 2023/2024 w terminarzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania TERMINARZ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 Semestr zimowy 02.10.2023-21.01.2024 okres zajęć dydaktycznych 23.12.2023-02.01.2024 przerwa świąteczna 15.01.2024-21.01.2024 sesja praktyczna (w godzinach zajęć) 22.01.2024-28.01.2024 zimowa sesjaWięcej
Więcej

Get cOnnected! Advancing Higher EDucation through New Erasmus+ Cooperation Partnerships (Go-aHED), Warszawa, 23-26.10.2023

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe warsztaty Get cOnnected! Advancing Higher EDucation through New Erasmus+ Cooperation Partnerships (Go-aHED), które będą miały miejsce w Warszawie, w dn.23-26.10.2023, iktóre skierowane są przede wszystkich do instytucji jeszcze nigdy nie realizowały projektów Partnerstw współpracy/strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, a które chciałyby rozpocząć realizację tego typu projektów umiędzynarodawiających uczelnie. Ponieważ Państwa instytucja jeszcze nie realizowała tego typu projektów, jako koordynator bądź ma bardzo niewielkie doświadczenie w tym zakresie te warsztaty są właśnie dla Państwa. Serdecznie zachęcamy do zarejestrowania się. Poniżej zamieszczamy opis wydarzenia: This is a networking and capacity-building seminar which aims at bringing together organisations in the field of higher education that are interested in applying for a future KA2 cooperation partnership. The event will provide anWięcej
Więcej

WCZASY POD GRUSZĄ

WCZASY POD GRUSZĄ Komisja Socjalna informuje, że wnioski o dofinansowanie wypoczynku dla pracowników UAP ze środków ZFŚS: a) oświadczenie o dochodach – załącznik nr 1b) wniosek urlopowy – załącznik nr 3 można składać  u Sekretarza Komisji Socjalnej UAP  bud. A, pok. 206 w terminie do: 31.05.2023 z wyjątkiem  9, 10, 16, 18 i 23 maja  w godz. od 11.00 do 14.00 Wnioski są dostępne:  w portierni budynku A oraz na stronie uczelni www.uap.edu.pl  w zakładce dla pracownika/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Więcej

Nagroda Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych – II edycja!

Rozpoczął się nabór w konkursie o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych – II edycja! Celem Nagrody jest wspieranie i promocja najwybitniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także promocja cenionych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym są inspiracją dla młodych pokoleń. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Podstawowe kryteria to: • co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych, • osoby do 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41. roku życia). Konkurs obejmuje trzy kategorie: • w dziedzinie nauk humanistycznych, •Więcej
Więcej

KOMISJA SOCJALNA UAP

KOMISJA SOCJALNA UAP Informujemy o planowanym na 21 marca 2023 r. posiedzeniu, na którym przyznawane będą zapomogi oraz pożyczki z ZFŚS. Wnioski można składać do 20.03.2022 r. u sekretarza komisji w bud. A, pok. 206 Formularze dla pracowników znajdują się w pok. 206 oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce „dla pracownika” (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
Więcej
Więcej

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w UAP

ZARZĄDZENIE nr 38/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Więcej

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego UAP

Zarządzenie nr 21/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Więcej

Zarządzenie nr 20/2022/2023 w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników

Zarządzenie Rektora nr 20/2022/2023 w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Więcej

Zarządzenie nr 17/2022/2023 Wydawanie dokumentów kadrowo – płacowych

Zarządzenie nr 17/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji wydawania dokumentów kadrowo – płacowych na podstawie pisemnego upoważnienia w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Więcej

Trwa nabór Erasmus+ dla kadry UAP

Szanowni Państwo, informujemy, że do 20 stycznia 2023 trwa nabór uzupełniający na wyjazdy z programu Erasmus+ dla kadry na rok akademicki 2022/2023. Na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ dla kadry na rok akademicki 2023/2024 mogą Państwo aplikować do dnia 31 marca 2023. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://uap.edu.pl/uczelnia/erasmus-dla-kadry/
Więcej

Zarządzenie nr 15/2022/2023 Rektora UAP z dnia 21.11.2022 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w UAP

Zarządzenie nr 15/2022/2023 Rektora UAP z dnia 21.11.2022 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w UAP
Więcej
Więcej

Zarządzenie nr 105/2021/22 w sprawie dodatku zadaniowego za organizację i przeprowadzanie sprawdzianu kwalifikacyjnego

Zarządzenie Rektora nr 105/2021/2022 w sprawie ustalenia wysokości dodatku zadaniowego za udział w pracach związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także studia podyplomowe w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.
Więcej

Zespół ds. ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Zarządzenie Rektora UAP nr 102/2021/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 w związku z kryzysem energetycznym 
Więcej

KONKURS Allegro Prize | Ostatnia szansa na zgłoszenie!

Już poraz trzeci nasza redakcja – Contemporary Lynx wraz z Allegro organizują międzynarodowy konkurs dla artystów sztuk wizualnych wszystkich dyscyplin.Tegoroczna pula nagród to 80 tyś złotych + liczne nagrody merytoryczne w tym publikacje wyróżnionych portfolio na łamach naszego czasopisma Lynx. Zgodnie z Regulaminem nie ma opłaty konkursowej. Zgłoszenia oceniać będą m.in: Joanna Kamm (dyrektor Liste Art Fair), Ksenia Malykh (Pinchuk Art Center) Slavs & Tatars (kolekyw artystyczny), Dorian Batycki (kurator, pisarz), Anja Rubik. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie internetowej: https://contemporarylynx.co.uk/allegro-prizeZapraszamy do dołączenie do naszej grupy na FB w całości poświęconej konkursowi gdzie publikujemy wyłącznie ciekawe treści dla artystów: https://www.facebook.com/groups/1325453997856622 Na zgłoszenia czekamy do 27 września 2022!
Więcej
Więcej

Konkurs na rzeźbiarski projekt ławeczki, która ma upamiętnić 50. rocznicę powstania Polskiego Teatru Tańca

Do 18 lipca w Polskim Teatrze Tańca trwa konkurs na rzeźbiarski projekt ławeczki, która ma upamiętnić 50. rocznicę powstania PTT oraz postać założyciela, tancerza i choreografa Conrada Drzewieckiego.  Ławeczka-rzeźba ma być umieszczona na Dziedzińcu Polskiego Teatru Tańca (ul. Taczaka 8, Poznań) a jej inauguracja planowana jest w roku jubileuszowym, 12 września 2023 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia Projektu na konkurs, które powinno zawierać: autorski projekt z wymiarami, specyfikacją techniczną i opisaną koncepcją artystyczną, wizualizację (graficzną lub rysunkową) umieszczenia projektu w dedykowanej przestrzeni wskazanej przez PTT bio twórcy/ zespołu projektowego szacunkowy kosztorys realizacji projektu (przygotowanie pełnej dokumentacji wykonawczej, instrukcja montażu, przeniesienie praw autorskich, nadzór autorski, wykonane formy rzeźbiarskiej, ze wskazaniem kosztów materiałów oraz wymagany czas realizacji projektu) oświadczenie dotyczące  praw autorskich wg wzoruWięcej
Więcej

V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego dla autorów i autorek piszących o edukacji

Trwa V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego, organizowana przez Fundację EFC. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest autorom i autorkom publikacji dotyczących edukacji w trzech kategoriach – naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. To forma docenienia prac, które trafnie odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji, a tych przed nami coraz więcej. Prace do konkursu można zgłaszać do 30 czerwca. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to jedyna inicjatywa w Polsce, która łączy naukowców i naukowczynie, dziennikarzy i dziennikarki, praktyków i praktyczki, tworząc przestrzeń wymiany myśli wokół edukacji ponad dziedzinami i podziałami. To niezwykle istotne szczególnie teraz, gdy stoimy przed zmianami w szkołach, z których wagą dopiero zaczynamy się mierzyć. Reformy, pandemia i kryzys w Ukrainie, a w rezultacieWięcej
Więcej

Przystąp do programu „Odważ się na zdrowie!”

Zapraszamy serdecznie pracowników szkół do zapisania się do programu „Odważ się na zdrowie!” współfinansowanego ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. To już kolejna edycja programu, który skierowany jest:– do kobiet w wieku 45-59 lat oraz mężczyzn w wieku 45-64 lat,– mieszkających lub pracujących w regionie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,– zmagających się z nadwagą lub otyłością I stopnia. Uczestnicy objęci zostają opieką profesjonalnej kadry, składającej się z dietetyków, trenerów personalnych oraz psychologów, która pomoże skutecznie zrzucić zbędne kilogramy. Holistyczne podejście do procesu odchudzania jest gwarancją najlepszych efektów. Program jest całkowicie darmowy! Więcej szczegółów pod adresem: https://odwazsie.metropoliapoznan.pl/
Więcej

IV edycja konkursu „Ogólnopolskie Biennale Pejzażu Architektonicznego”

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu „Ogólnopolskie Biennale Pejzażu Architektonicznego”.  Celem Biennale jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnieć w dziedzinie twórczości malarskiej. Celem konkursu jest upowszechnianie malarstwa poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi, a także przypominanie i podkreślanie tematu dotyczącego weduty, przestrzeni miejskiej, architektury modernizmu i szeroko rozumianego tematu architektury. Biennale otwarte jest na środowiska artystów profesjonalnych oraz absolwentów uczelni artystycznych i edukacji artystycznej.  ZASADY UDZIAŁU  Uczestnictwo w Biennale ma charakter odpłatny, zgłoszenie każdej pracy warunkuje uiszczenie opłaty w wysokości 70 zł na rachunek bankowy Organizatora 45 1540 1072 2001 5013 1397 0005.  Każdy z uczestników może zgłosić do Biennale maksymalnie trzy prace w zakresie malarstwa. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie na adres e-mail organizatora biennale@ceik.eu na który należy wysłać skan wypełnionejWięcej
Więcej

Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Franciszka Łukaszczyka

Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, w oparciu o którą zlecone zostanie wykonanie pomnika po uprzedniej akceptacji projektu przez Wójta Gminy Poronin. Konkurs jest jednoetapowym otwartym konkursem rzeźbiarskim, skierowanym do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji pomnika.  Szczegóły i regulamin: https://www.poronin.pl/mieszkaniec/aktualnosci/7307.html
Więcej

OGŁOSZENIE O PRACY: Nauczyciel Rzeźby w Liceum Plastycznym

Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym k. Elbląga zatrudni od 1 września 2022 roku, na cały etat,  nauczyciela do nauczania przedmiotu artystycznego: rzeźba. Oferujemy: Pracę w bardzo dobrych warunkach, dobrze wyposażona  pracownia.  Współpracę w aktywnym, ambitnym zespole nauczycieli.  Realizacja ciekawych programów i działań artystycznych. Kandydat winien legitymować się wykształceniem określonym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych: Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej i w placówce artystycznej posiada osoba, która ukończyła:  1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2)Więcej
Więcej

Weź udział w Paradzie Ceramicznej „A to Polska właśnie” – Ceramika bolesławiecka

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie podczas Parady Ceramicznej A to Polska właśnie – Ceramika bolesławiecka będącej nieodłączną częścią Bolesławieckiego Święta Ceramiki! W tym roku Parada odbędzie się 19 sierpnia. Jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania siebie i/lub swojego dzieła przed wielotysięczną publicznością. Przedmiotem konkursu będą instalacje/makiety/rzeźby, które uczestnicy Parady będą mogli nieść w jej trakcie. Instalacje mają przedstawiać coś, co symbolizuje nasz kraj, ale (warunek konieczny!) wyraźnie nawiązuje do ceramiki bolesławieckiej. Zapraszamy do przyjazdu na Paradę, ale jeśli nie mogą Państwo się do nas wybrać, to można wysłać do nas swoje dzieło konkursowe.  Szczegóły w linku oraz Regulaminie:https://bok.boleslawiec.pl/index.php/hidden-article/1075-parada-a-to-polska-wlasnie-ceramika-boleslawiecka-czeka-wlasnie-na-ciebie
Więcej

Regulaminy przeprowadzania postępowań ws. nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego na UAP

Regulamin przeprowadzania postępowań ws. nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki w UAP Regulamin przeprowadzania postępowań ws. nadania stopnia doktora habilitowanego dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki w UAP
Więcej

Zarządzenie Rektora UAP ws. wprowadzenia Regulaminu Drukarni UAP

Zarządzenie nr 85/2021/2022 Rektora UAP z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Drukarni UAP
Więcej
Więcej

Zeszyty Artystyczne / CALL FOR PAPERS

Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny W roku 2015 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod hasłem Rytuał a korespondencja sztuk. Owocem tego interesującego spotkania był 29 numer pisma „Zeszyty Artystyczne”. Różnorodność podejść autorów zamieszczonych w nim artykułów potwierdziła olbrzymi potencjał tkwiący w połączeniu perspektywy komparatystycznej i antropologicznej. Proponowane obecnie hasło kolejnego numeru „Zeszytów” jest w pewnym sensie kontynuacją tamtych dociekań – tu również chodzi o możliwie szerokie spojrzenie na to, co łączy tytułowe działania z refleksją na temat estetyki i sztuki. Proponowana obecnie formuła jest jednak inna, co wynika ze zmiany stawianych przez nas akcentów. Ciąg trzech pojęć: misteria – rytuały – performanse wskazuje na wielorakość tych szczególnych zachowań performatywnych człowieka. Wbrew jednak naturalnie nasuwającejWięcej
Więcej

Regulamin korzystania z samochodów służbowych UAP

Zarządzenie nr 74/2021/2022 Rektora UAP z dnia 12.05.2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych UAP
Więcej

WCZASY POD GRUSZĄ

Komisja Socjalna informuje, że wnioski o dofinansowanie wypoczynku dla pracowników UAP ze środków ZFŚS: oświadczenie o dochodach – załącznik nr 1 wniosek urlopowy – załącznik nr 3 można składać u Sekretarza Komisji Socjalnej UAP budynek A, pok. 206 w terminie do: 31.05.2022 r. Wnioski są dostępne: w portierni budynku A  na stronie  www.uap.edu.pl w zakładce Uczelnia/Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Więcej