Przejdź do treści

Dwie uczelnie – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magadaleny Abakanowicz w Poznaniu współorganizują 2. Konferencję Naukową PODMIOT. SZTUKA – TERAPIA – EDUKACJA. KU ZROZUMIENIU PODMIOTOWOŚCI, która odbędzie się 23 i 24 września 2022 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37a. Przedsięwzięcie to jest próbą pokazania różnorodnych sposobów myślenia rozumienia CZŁOWIEKA-PODMIOTU.
Tytułowe: SZTUKA, TERAPIA i EDUKACJA stanowić mają swoistą ramę dla rozważań Uczestniczek i Uczestników, którzy z nakreślonym problemem zechcą się zmierzyć. Szczególnym aspektem rozważań konferencyjnych będzie zmienność podmiotowości we współczesności pełnej niepokoju i niepewności. Organizatorzy stawiają sobie następujące cele:

  • rozwijanie teorii arteterapii (poświęcony zostanie temu pierwszy dzień, 23 września, a zwłaszcza sesja plenarna),
  • rozwijanie praktyki arteterapii (będzie miało miejsce pierwszego dnia, 23 września podczas równoległych, popołudniowych sesji zwykłych oraz drugiego dnia, 24 września podczas warsztatów prowadzonych przez arteterapeutów i psychoterapeutów),
  • popularyzowanie arteterapii i sztuki – prace i działania arteterapeutyczne oraz edukacyjne w przestrzeni publicznej.
    Pełna informacja na temat Konferencji znajduje się na stronie internetowej www.arteterapia2022.bok-ump.pl Rejestracja konferencyjna odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 10 września 2022 roku. Zgłaszanie wystąpień i warsztatów (tytuły i abstrakty) – do 1 września 2022 roku. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką Konferencji do wzięcia w niej udziału.

Komitet Naukowy Konferencji
Komitet Organizacyjny Konferencji

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 24.08.2022, 15:52
  • Ostatnia edycja: 13.09.2022, 12:49