Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w Miejskich Galeriach UAP

LAUREACI 5. SBMFR’2019 – wystawa pokonkursowa laureatów 5. Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2019.

12 – 23.02.2020r.

GALERIA DUŻA SCENA UAP
Wodna 24, Poznań
Godziny otwarcia galerii: 13:00 – 18:00 /wtorek – niedziela/

Wernisaż  12.02.2020 godz. 18.00

Na wystawie zostaną zaprezentowane nagrodzone oraz zgłoszone do konkursu prace laureatów.

Kuratorzy: Jarosław Bogucki_Igor Mikoda_ Dawid Szafrański


W wystawie udział biorą:

NATALIA GWIAZDOWSKA

BARBARA JAKUBASZ

KAJA KOSTER

JANINA KUDLASZYK

NATALIA MAGALSKA

IGA MARTIN

ŁUKASZ STEC

EDYTA SZALEWSKA

ELŻBIETA URBAN

JOANNA URBAŃSKA

 


…”V. SBMFR   – Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego –

jest cyklicznym konkursem adresowanym do studentów uczelni wyższych o profilu artystycznym, dedykowanym pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 / obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Podstawowym celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej oraz konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach o profilu artystycznym.

Mottem projektu jest sentencja Henry’ego Moore’a, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”.

Pierwsza edycja, o charakterze lokalnym, miała miejsce w 2007 roku w postaci studenckiego konkursu małej formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego. Duże zainteresowanie wpłynęło na rozszerzenie imprezy. W 2009 roku przyjęła formułę biennale i stała się konkursem o zasięgu międzynarodowym. W 2011 roku odbyła się druga edycja Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i była współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Artystyczna. Faktyczna liczba uczestników II edycji (150 osób) przekroczyła znacznie liczbę zakładaną. Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, oprócz trzech głównych nagród zdecydowano o przyznaniu Nagrody Rektora UAP, Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mosina, Nagrody Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Nagrody Katedry Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

W 2013 roku miała miejsce trzecia edycja, w której pierwsza nagroda została wręczona w dwóch kategoriach „Mała forma rzeźbiarska” oraz „Medal i płaskorzeźba”. Zostały także, poza drugą i trzecią nagrodą, wręczone trzy wyróżnienia honorowe oraz dwie nagrody specjalne ufundowane przez Burmistrza Gminy Mosina oraz odlewnię „Garstka Studio”. W organizację imprez pokonkursowych: trzech wystaw oraz konferencji, włączyły się inne uczelnie artystyczne: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Czwarta edycja konkursu miała miejsce w 2017 roku. Poza dwoma pierwszymi nagrodami, po raz pierwszy zostały wręczone nagrody specjalne : Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wspomniane nagrody są dowodem poparcia przez środowiska akademickiego inicjatywy jaką jest Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej.

W 2019 roku piątą edycja uzupełniła kolejna nagroda –  Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Konkurs w obecnej formule stanowi istotne ogólnopolskie wydarzenie artystyczne, które swoim zasięgiem daleko wykroczyło poza oczekiwania organizatorów. Dzięki zaangażowaniu najważniejszych środowisk akademickich w kraju, konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych twórców…”

 

5. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego/2019

Copyright © Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański 2019

ISBN 978-8366015-77-7

 

Więcej informacji o konkursie:

www.biennale.rzezba.pl

https://www.facebook.com/studenckiebiennalemalejformyrzezbiarskiej/

Organizator:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP

Kuratorzy, Komisarze 5. SBMFR 2019 : Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański

Koordynator: Martyna Pająk

Koordynatorzy pomocniczy: Izabela Grudzińska, Michał Wielopolski

Partnerzy 5.SBMFR’19

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie

Garstka Studio s.c.

 

http://www.biennale.rzezba.pl/