dr Magdalena Parnasow-Kujawa | Utrwalenie

Galeria Jerzego Piotrowicza w Poznaniu (ul. Kramarska 3/5).
Wernisaż: 10 kwietnia 2019, godz. 19.00