„Offset na prawie” to lekko kolokwialny tytuł kolejnej prezentacji prac studentów z Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.
Tym razem prezentowane są grafiki z Pracowni Offsetu – jednej z technik druku płaskiego. ( Pracownia prowadzą: Grzegorz Nowicki, Krzysztof Balcerowiak i Michał Tatarkiewicz – kurator wystawy). Offset jest techniką druku, która zaadaptowała „filozofię” litografii w wersji zautomatyzowanej, przemysłowej. Świat grafiki tę technologię skutecznie zaanektował dla własnych potrzeb.
Dwa różne obszary aktywności człowieka, Prawo i Grafika (sztuka) spotykają się w jednym miejscu. Jest wiele poziomów stycznych, ale chyba najważniejszy to INTERPRETACJA. (Patrz :metaforyczny plakat do wystawy).
Prezentowane odbitki graficzne są wynikiem trudnego i żmudnego procesu konstytuowania się wizji, dylematów związanych z wyborem optymalnych środków do wyrażania idei. Idee są różne, tak jak różna i bogata jest osobowość twórców. Jak zawsze kreacje stanowią próbę INTERPRETOWANIA, komentowania rzeczywistości, szukania zjawisk głęboko niekiedy ukrytych, są próbą ich opisywania. Twórca dzieli się z odbiorcą własnymi fascynacjami, protestuje przeciwko zjawiskom nagannym, wyraża entuzjazm posługując się wysublimowanym językiem własnej wrażliwości….
Mamy wielką nadzieję, że spotkanie z grafiką „na prawie” przyniesie odbiorcom satysfakcję, niekiedy odrobinę radości i będzie powodem do egzystencjalnej zadumy.