28 marca, w środę, o godz. 12:00 odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM wernisaż wystawy prac powstałych  w Pracowni Offsetu i Serigrafii Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

Patronat honorowy nad wystawą objęli prof. dr. hab. Antoni Wójcik, Dziekan Wydziału Fizyki oraz prof. Grzegorz Nowicki i prof. Mirosław Pawłowski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Kuratorami wystawy są: Dr Krzysztof Balcerowiak ad. i dr Jarosław Janas ad.

„OES” to kolejna prezentacja grafiki z Pracowni Offsetu, prowadzonej przez prof. Grzegorza Nowickiego, i Pracowni Serigrafii, prowadzonej przez prof. Mirosława Pawłowskiego z katedry grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. OS to w żargonie rajdów samochodowych odcinek specjalny z kumulacją trudności do pokonania. OS to również pierwsze litery nazw pracowni.
Prezentowane odbitki graficzne są wynikiem trudnego i żmudnego procesu konstytuowania się wizji, dylematów związanych z wyborem optymalnych środków do wyrażania idei. Idee są różne, tak jak różna i bogata jest osobowość twórców. Jak zawsze kreacje stanowią próbę komentowania rzeczywistości, szukania zjawisk głęboko niekiedy ukrytych, są próbą ich opisywania.
Wynik tych procesów przedstawiamy w bardzo przyjaznych przestrzeniach Wydziału Fizyki poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mamy wielką nadzieję, że spotkanie z grafiką przyniesie odbiorcom satysfakcję, niekiedy radość i będzie powodem do egzystencjalnej zadumy.
Po raz kolejny pozornie dwa biegunowe poziomy ludzkiej aktywności, jakimi są obszar nauk ścisłych i sztuki poszerzy wzajemnie ludzką wrażliwość. To już drugie spotkanie Grafiki z Fizyką.