Nazwa pracowni
XV Pracownia Rysunku

Kierownik pracowni
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski, prof. zw. UAP
grzegorz.keczmerski@uap.edu.pl

Asystent
mgr Agata Nowak, asyst.
agata.nowak.uap@gmail.com

Sala
budynek A, s. 111

Opis pracowni
XV Pracownia Rysunku została powołana w 2010 roku. Pierwszym asystentem był mgr Jerzy Muszyński (od 2012 roku w Katedrze Malarstwa). Pracownia w pierwszym roku działalności mieściła się w sali 302 w budynku A. W kolejnych latach trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę (208 C; 310 A; 302 A), by ostatecznie znaleźć się w sali 111 w budynku A. Od 2012 roku asystentem jest mgr Agata Nowak.

Rysunek wciąż pretenduje do bycia dyscypliną w pełni samodzielną, dającą możliwość pełnej artystycznej artykulacji, traktowanej na równi z innymi dyscyplinami. Nie wymaga specjalnego warsztatu ani stosowania specjalnych technologii, choć takich poszukiwań nie wyklucza. Jest najprostszą formą zapisu myśli, idei czy emocji. W rysunku pozostaje wciąż wiele do odkrycia, zarówno w warstwie wyrazowej jak i realizacyjnej. W rysunku wszystko można. Jeżeli rysunek potraktujemy jako równoprawną formę aktywności twórczej, to wysiłek twórczy należy skierować w stronę poszukiwań indywidualnych i oryginalnych łamiących wszelkie kanony, przyzwyczajenia i mody. Twórcze tzn. poszukujące, a zatem narażone na ryzyko porażki. Bez ponawiania prób doświadczania, dotykania nowego nie jest możliwy postęp. Pracownia jest miejscem na skupioną pracę i realizację własnych, odważnych pomysłów artystycznych. Może stać się miejscem refleksji nad powstałymi obrazami. Twórczość to proces rozciągnięty w czasie. Zdajemy sobie sprawę, że na początku drogi twórczej potrzebne będą działania ukierunkowane, idące od stawiania problemów i realizacji zadań, do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji artystycznych. Sytuacje przestrzenne, również z aktem, poprzez obserwację mają służyć: analizie formy, interpretacji zjawiska, rozwijaniu warsztatu, poszukiwaniu adekwatnych do zamiaru środków wyrazu artystycznego. A najważniejsze – poznawaniu samego siebie.
Pracownia powinna być miejscem gdzie każdy student będzie mógł realizować swoje artystyczne pomysły.
W Pracowni studiowały osoby, które są pracownikami Uczelni: Karolina Częścik, Marta Brennenstuhl, Robert Gruszewski, laureatka Konkursu im. Marii Dokowicz w 2014 roku Marta Szkudlarek, nominowani do Konkursu im. Marii Dokowicz w 2016 roku: Laura Pawlikowska, Lidia Piechowiak, Klaudia Olejnik, Agnieszka Waszczeniuk oraz Paweł Jaskuła i Szymon Ćwikliński.
Studenci XV Pracowni Rysunku brali udział w dwóch wystawach zorganizowanych wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach – w 2011 roku w „Rondzie Sztuki” w Katowicach i w 2013 roku w Galerii „U Jezuitów” w Poznaniu (katalog ISBN 978-83-61424-26-0, ISBN 978-83-88400-84-1). W 2012 roku studenci Pracowni brali udział w plenerze rysunkowym w Domu Plenerowym w Skokach.

Godziny otwarcia
wtorek- środa, godz. 15.00–19.45