Nazwa pracowni
XIV Pracownia Rysunku

Kierownik pracowni
prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz, prof. zw. UAP

Asystent
dr. Ewa Kulesza, ad.

Sala
budynek A, s. 308

Opis pracowni
Rysunek to najbardziej bezpośredni zapis idei artystycznej, to także samodzielna dyscyplina sztuki.
Jest:
– szybką notatką,
– ekspresją gestu na płaszczyźnie,
– jakością użytego narzędzia,
– obszarem pomiędzy skrajnymi kontrastami,
– płaszczyzną, jest w przestrzeni, bywa przestrzenią,
– jest iluzją – czasem staje się konkretem,
– jest zapisany, może być emitowany,
– bywa śladem materii, odbiciem, jej cieniem,
– jest materią, przedmiotem, ich zbiorem,
– bywa fizyczną energią i energią innych sił,
– jest WYOBRAŹNIĄ wniesioną do Formy.
Celem pracy w XIV Pracowni Rysunku jest takie wspomaganie rozwoju Waszej indywidualnej wrażliwości, by efektem końcowym stało się odnalezienie przez Was własnej tożsamości artystycznej, wykorzystywanej w praktyce studenckiej jak i we własnej praktyce artystycznej.
Ważne jest dla nas zwrócenie szczególnej uwagi na proces tworzenia, taki proces, w którym dochodzenie do właściwych rozwiązań formalnych (estetycznych, technologicznych) wynika z głębokiego wnikania w istotę podejmowanego artystycznego problemu.
Pracownia to miejsce istniejące fizycznie, to przestrzeń dająca się zwymiarować, ale co niezmiernie dla nas istotne – to przestrzeń wspólnoty jaką tu tworzymy. Miejsce szacunku dla idei, różnorodnych postaw i poglądów, to obszar, w którym cenić będziemy jak najwyższy poziom procesu tworzenia a przeciwstawiać się bylejakości, łatwiźnie i wtórności. Aby osiągnąć ten cel zachęcamy do aktywnej, intensywnej twórczej pracy, oczekujemy czynnego udziału w korektach prac kolegów jak i uczestniczenia w życiu artystycznym. Tylko dzięki tak szerokiemu doświadczeniu nauczycie się poznawać, rozumieć, szanować i akceptować odmienne poetyki, sposoby myślenia i tworzenia. Wierzymy, że takie właśnie podejście do rysunkowej edukacji znacząco wspomaga rozwój twórczej świadomości.
Pracownia nie jest miejscem li tylko doskonalenia manualnej zręczności w posługiwaniu się abecadłem rysowania (choć niezmiennie również i tym pozostaje), jest miejscem doświadczania wielości sposobów wypowiedzi, których zastosowanie uwarunkowane jest poziomem Waszego przygotowania oraz koncepcją opracowywanego utworu.
Wiemy, że istnieje (już od setek lat) rysunek studyjny, ale zdajemy sobie sprawę, że i on powstaje w naszej wyobraźni i jak każdy inny wymaga umiejętności i twórczego myślenia. Dziś znamy: rysunkowy performance, rysunkową akcję, rysunkową instalację, rysunkowy obiekt, rysunek projekcyjny. Wiemy, że istnieje rysunek na płaszczyźnie, rysunek w przestrzeni realnej, w przestrzeni wirtualnej oraz równie ciekawy – ten, na którego objawienie dopiero czekamy.

Godziny otwarcia
wtorek- środa, godz. 15.00–19.45