Nazwa pracowni
XII Pracownia Malarstwa

Kierownik pracowni
prof. dr hab. Janusz Marciniak, prof. zw. UAP

Asystent
mgr Dawid Marszewski, asyst.

Kontakt
info@studio12.pl

Strona WWW
http://www.studio12.pl/

Sala
23, budynek F, ul. Szewska 16

Język wykładowy
polski, angielski

Godziny otwarcia Pracowni dla studentów zapisanych do tej pracowni: codziennie od 8.00 do 20.00. Spotkania z profesorem i asystentem w poniedziałki, środy i piątki od 9.30 do 13.00 oraz w inne dni, po uprzednim umówieniu się.

Ogólna formuła przedmiotu
Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w problematyzowaniu przedmiotu poznania artystycznego.

Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. Wymaga zaangażowania, inwencji i wyobraźni, ale również odpowiedzialności i krytycyzmu. Jakość pracy artystycznej zależy od autentyzmu motywacji twórczej, czyli prawdy sprawy, którą artysta ma ze światem. Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość stosowanych technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i pogłębiania poczucia formy w relacji do świata, w którym żyjemy.

Realizacji konkretnych zadań semestralnych i rocznych towarzyszą inne rodzaje aktywności (dyskusje, lektury, spotkania, wyjazdy artystyczno-naukowe). Dopełnieniem programu jest uczestnictwo w inicjatywach pozauczelnianych i praca nad projektami adresowanymi do zewnętrznych wobec UAP przestrzeni publicznych, która wzbogaca postawę artystyczną o walor zaangażowania społecznego i odpowiedzialności.

 

Wystawa końcoworoczna 2018

Efekty kształcenia na studiach I stopnia
Efekty kształcenia na studiach II stopnia