STUDIA NIESTACJONARNE

kierunek: Grafika Projektowa

Program studiów niestacjonarnych bazuje na programie studiów stacjonarnych prowadzonych przez Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej i dostosowany został do nauczania dwustopniowego.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, aktywnie działających projektantów – laureatów prestiżowych nagród.
Zajęcia: sobota, niedziela (12 zjazdów w semestrze)
Semestry: zimowy (październik–styczeń), letni (luty–maj)
Czas trwania: 
– I stopień 3 lata (6 semestrów),
– II stopień 2 lata (4 semestry)
Opłaty na rok akademicki 2019/20: I i II stopień 7200 zł/rok, płatne w 8 ratach (900 zł)
REKRUTACJA:
Do przystąpienia do sprawdzianu kwalifikacyjnego niezbędna jest rejestracja online poprzez system Akademus.

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne I stopnia od 02.03 do 04.07.2019
SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY:
studia niestacjonarne I stopnia: 6-7 lipca 2019
(data, godzina oraz sala zostanie opublikowana w systemie Akademus)

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia na kierunek grafika na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej składa się z autoprezentacji portfolio zawierającego prace graficzne, rysunkowe lub malarskie wykonane przez kandydata poza sprawdzianem kwalifikacyjnym (maksymalnie 20 prac).
Kandydat może także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych. Autoprezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne II stopnia od 02.03 do 04.07.2019
SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY:
studia niestacjonarne II stopnia: 8 lipca 2019
(godzina oraz sala zostanie opublikowana w systemie Akademus)

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia drugiego stopnia na kierunek grafika na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej składa się autoprezentacji portfolio zawierającego prace projektowe i graficzne wykonane przez kandydata poza sprawdzianem kwalifikacyjnym (maksymalnie 20 prac).
Kandydat może także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych. Autoprezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.
Kandydaci na studia drugiego stopnia niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).


Kierownik: dr Mateusz Kokot, ad.

Dziekanat Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – studia niestacjonarne
Aleksandra Trzcińska
aleksandra.trzcinska@uap.edu.pl
pok. 402, Budynek C – Pl. Wielkopolski 9
czynny: wtorek-sobota, godz. 10.00–12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125

W okresie od 01.07.2019 r. do 15.09. 2019 r. dziekanat studiów niestacjonarnych
w soboty będzie nieczynny.


kierunek: GRAFIKA PROJEKTOWA – studia I stopnia

program kształcenia:


kierunek: GRAFIKA PROJEKTOWA – studia II stopnia

program kształcenia: