STUDIA NIESTACJONARNE

Kierownik: dr Mateusz Kokot, ad.

kierunek: GRAFIKA – studia I stopnia
specjalność: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

program kształcenia:

informator rekrutacyjny 2017/2018:


kierunek: GRAFIKA – studia II stopnia
specjalność: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

program kształcenia:

informator rekrutacyjny 2017/2018: