Dziekan
dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
dyżur: wtorek, 13.30-14.30
pok. 407 budynek C
dariusz.kuzma@uap.edu.pl


Prodziekan
dr Magdalena Grenda, ad.

dyżur: poniedziałek, 15.00–16.00
czwartek, 14.00–15.00/ pok. 407 budynek C
magdalena.grenda@uap.edu.pl


Asystentka:
Danuta Kostecka
danuta.kostecka@uap.edu.pl


Dziekanat
Jolanta Mądroszyk
jolanta.madroszyk@uap.edu.pl
Budynek C, pok. 405
wtorek-piątek, 10.00–12.00
tel. 61 853 00 18 w. 120


STUDIA DOKTORANCKIE – STACJONARNE
Kierownik: dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
Reprezentant do rady naukowej: prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
Koordynator:  dr Patrycja Mikołajczak, ad.


STUDIA STACJONARNE

Wydział Architektury i Wzornictwa prowadzi:

  • 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunkach: Wzornictwo, Projektowanie Mebla, Design Krajobrazu;
  • 4-letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Architektura;
  • 2-letnie studia drugiego stopnia na kierunkach Wzornictwo, Projektowanie Mebla, Design Krajobrazu, Architektura;
  • 3-letnie studia doktoranckie (II i III rok – studia wygaszane), więcej na stronie → Studia Doktoranckie

POZOSTALI PRACOWNICY

prof. dr hab. Lechosław Dworak – Ergonomia / Anatomia
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Wstęp do projektowania odpowiedzialnego
prof. Stanisław Woelke – Mechanika budowli
dr hab. Magdalena Ankiel-Homa – Wybrane zagadnienia marketingu
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg – Historia i podstawy teorii architektury i urbanistyki / Teoria architektury
dr hab. Sławoj Dreszer – Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni krajobrazu / Rewaloryzacja przestrzeni kulturowych krajobrazu
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja – Historia i teoria planowania przestrzennego / Planowanie przestrzenne z elementami teorii
prof. dr hab. Władysław Wróblewski – Historia wzornictwa
dr Maciej Brzozowski – Zarządzanie projektem
dr Jacek Gruszka – Geometria wykreślna, Matematyka
dr Dorota Januszek-Krakowska – Techniki przekazu projektowego
dr Marcin Konicki – Projektowanie wstępne
dr inż. Barbara Ksit – Konstrukcje budowlane
dr inż. arch. Tomasz Piwiński – Rysunek projektowy / Rysunek architektoniczny
dr Miron Regulski – Rysunek projektowy
dr Marek Szostak – Podstawy wiedzy o tworzywach
mgr inż arch. Katarzyna Dąbrowska-Marszał – Uwarunkowania prawne / Prawo budowlane/ Etyka zawodu architekta
mgr Paweł Grajkowski – Sketching – rysunek prezentacyjny
mgr inż. arch. Gabriela Klause – Ochrona i rewitalizacja zabytków / Konserwacja obiektów zabytkowych / Nowoczesne technologie i konstrukcje w obiektach budowlanych
mgr inż. arch. Jerzy Kosmatka – Instalacje budowlane
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski – Nowoczesne technologie i konstrukcje w obiektach budowlanych
mgr Michał Majcherek – Konstrukcje budowlane / Fizyka budowli
mgr inż. S. Podbiegłowska – Szata roślinna i podstawy dendrologii / Materiały i technologie / Historia ogrodów i założeń krajobrazowych / Inwentaryzacja geodezyjna i wybrane zagadnienia planowania przestrzennego / Ekologia i współczesne założenia krajobrazowe / Współczesne założenia krajobrazowe / Konserwacja obiektów krajobrazowych
mgr Natalia Ratajczak – Materiałoznawstwo
mgr Mateusz Słociński – Komunikacja w projektowaniu
mgr Marta Urbańska – Rysunek prezentacyjny / Fizjotektonika / Rewitalizacja
mgr Zbigniew Weremczuk – Materiałoznawstwo
mgr inż. arch. J. Wroński – Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego

KONSULTANCI, PROFESOROWIE-EMERYCI

prof. dr hab. Władysław Wróblewski
prof. dr hab. Tomasz Matuszewski
dr hab. Waldemar Wawrzyniak, prof. UAP
mgr inż. arch. A. Kurzawski, st. wykł.