Dziekan
dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
dyżur:
wtorek, 13.30-14.30
pok. 407 budynek C
dariusz.kuzma@uap.edu.pl

asystentka:
Danuta Kostecka
danuta.kostecka@uap.edu.pl

Prodziekan
dr hab. Marcin Konicki, prof. UAP

dyżur:
wtorek, 14.00–15.00
środa, 14.00–15.00/ pok. 407 budynek C
marcin.konicki@uap.edu.pl


Dziekanat

kierunki: Architektura, Wzornictwo, Projektowanie Mebla, Design Krajobrazu

Jolanta Mądroszyk
jolanta.madroszyk@uap.edu.pl
Budynek C, pok. 405
wtorek-piątek, 10.00–12.00
tel. 61 853 00 18 w. 120


POZOSTALI PRACOWNICY

prof. dr hab. Włodzimiesz Dreszer – Percepcja przestrzeni krajobrazu / Fizjotektonika
prof. dr hab. Lechosław Dworak – Ergonomia / Anatomia
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Wstęp do projektowania odpowiedzialnego
prof. Stanisław Woelke – Mechanika budowli
dr hab. Magdalena Ankiel-Homa – Wybrane zagadnienia marketingu
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg – Historia i podstawy teorii architektury i urbanistyki / Teoria architektury
dr hab. Sławoj Dreszer – Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni krajobrazu / Rewaloryzacja przestrzeni kulturowych krajobrazu
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja – Historia i teoria planowania przestrzennego / Planowanie przestrzenne z elementami teorii
dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz – Historia designu i mebla
dr Maciej Brzozowski – Zarządzanie projektem
dr Roman Czarnowski – Matematyka
dr Jan Dmochowski – Historia wzornictwa i mebla
dr Jacek Gruszka – Geometria wykreślna
dr Dorota Januszek-Krakowska – Techniki przekazu projektowego
dr Marcin Konicki – Projektowanie wstępne
dr inż. Barbara Ksit – Konstrukcje budowlane
dr inż. arch. Tomasz Piwiński – Rysunek projektowy / Rysunek architektoniczny
dr Miron Regulski – Rysunek projektowy
dr Marek Szostak – Podstawy wiedzy o tworzywach
mgr inż arch. Katarzyna Dąbrowska-Marszał – Uwarunkowania prawne / Prawo budowlane/ Etyka zawodu architekta
mgr Paweł Grajkowski – Sketching – rysunek prezentacyjny
mgr inż. arch. Gabriela Klause – Ochrona i rewitalizacja zabytków / Konserwacja obiektów zabytkowych / Nowoczesne technologie i konstrukcje w obiektach budowlanych
mgr inż. arch. Jerzy Kosmatka – Instalacje budowlane
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski – Nowoczesne technologie i konstrukcje w obiektach budowlanych
mgr Michał Majcherek – Konstrukcje budowlane / Fizyka budowli
mgr Jakub Owsian – Materiałoznawstwo
mgr inż. S. Podbiegłowska – Szata roślinna i podstawy dendrologii / Materiały i technologie / Historia ogrodów i założeń krajobrazowych / Inwentaryzacja geodezyjna i wybrane zagadnienia planowania przestrzennego / Ekologia i współczesne założenia krajobrazowe / Współczesne założenia krajobrazowe / Konserwacja obiektów krajobrazowych
mgr Natalia Ratajczak – Materiałoznawstwo
mgr Mateusz Słociński – Komunikacja w projektowaniu
mgr Kamila Szcześniak – Sketching (rysunek prezentacyjny) / Techniki makietowania
mgr Marta Urbańska – Rysunek prezentacyjny / Fizjotektonika / Rewitalizacja
mgr Zbigniew Weremczuk – Materiałoznawstwo
mgr inż. arch. J. Wroński – Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego

KONSULTANCI, PROFESOROWIE-EMERYCI

prof. dr hab. Włodzimierz Dreszer, prof. zw. UAP
prof. dr hab. Jadwiga Filipiak, prof. zw. UAP
prof. dr hab. Tomasz Matuszewski, prof. zw. UAP
dr hab. Waldemar Wawrzyniak, prof. nadzw. UAP
mgr inż. arch. A. Kurzawski, st. wykł.

 

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK WZORNICTWO – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
KIERUNEK ARCHITEKTURA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
KIERUNEK PROJEKTOWANIE MEBLA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
KIERUNEK DESIGN KRAJOBRAZU – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
KIERUNEK WZORNICTWO – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
KIERUNEK ARCHITEKTURA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
KIERUNEK PROJEKTOWANIE MEBLA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
KIERUNEK DESIGN KRAJOBRAZU – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

STUDIA DOKTORANCKIE – STACJONARNE

Kierownik: dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
Reprezentant do rady naukowej: prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
Koordynator:  dr Patrycja Mikołajczak, ad.

 

Wydział Architektury i Wzornictwa prowadzi:
3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku wzornictwo, projektowanie mebla,
design krajobrazu;
4-letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku architektura;
2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku wzornictwo, projektowanie mebla,
design krajobrazu, architektura;
– 3-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie).