III PRACOWNIA ANIMACJI

prof. dr hab. Maciej Ćwiek
dr Miłosz Margański, ad.

budynek D, ul. Solna 4, sale: 3, 4, 103, 106

 

III Pracownia Animacji wprowadza w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer, kamera, aparat fotograficzny). Program obejmuje projektowanie i realizację krótkich form filmowych i telewizyjnych, w których animacja komputerowa i możliwości cyfrowej obróbki obrazu odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu realizacji audiowizualnych.

Środa – godz. 10:00 – 16:00 (zajęcia wg planu zajęć)

Wszystkie pracownie Katedry Animacji są dostępne przez cały tydzień, w godzinach 8:00 –  20:00.