Przejdź do treści

Kierownik: mgr Paweł Prewencki, as.

Pracownie:

I Pracownia Animacji
prof. dr hab. Jacek Adamczak
mgr Paweł Prewencki, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
– Podstawy animacji
– Film animowany

II Pracownia Animacji
dr hab. Miłosz Margański, ad.

Przedmioty w ramach pracowni:
– Animacja multimedialna
– Film animowany

III Pracownia Animacji
prof. dr hab. Maciej Ćwiek
mgr Jakub Baniak asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
– Animacja komputerowa
– Film animowany

IV Pracownia Animacji
dr hab. Piotr Muszalski, prof. UAP
mgr Paulina Wyrt, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
– Animacja materii
– Film animowany

Pracownia Warstwy Audytywnej
mgr Kacper Krupa

Przedmioty w ramach pracowni:
– Recepcja dźwięku
– Realizacja ścieżki dźwiękowej

Pracownia Grafiki Filmowej
dr hab. Maja Wolna, prof. UAP

Przedmioty w ramach pracowni:
– Podstawy projektowania graficznego
– Grafika – komunikacja wizualna

Pracownia Semiotyki Wizualnej
dr hab. Katarzyna Dreszer, prof. UAP
mgr Andrzej Konieczny, asyst.

Przedmioty w ramach pracowni:
– Wprowadzenie do semiotyki wizualnej
– Semiotyka wizualna

PRZEDMIOTY:

mgr Janusz Tatarkiewicz, st. wykł.
Podstawy techniki zdjęciowej
Podstawy oświetlenia planu zdjęciowego

dr hab. Miłosz Margański, ad
– Warsztat animacji 3D

mgr Paweł Prewencki, asyst.
Warsztat animacji 2D

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

dr hab. Piotr Muszalski, prof. UAP, mgr Paulina Wart
Historia animacji

mgr Jacek Rębiś
– Podstawy scenopisarstwa

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.01.2017, 16:51
  • Ostatnia edycja: 22.10.2023, 23:53