II Pracownia Malarstwa

kierownik
prof. Mariusz Kruk

asystentka
dr Magdalena Kleszyńska, ad.

miejsce
bud. A, sala 303
godziny i dni otwarcia pracowni
poniedziałek i środa, 10:00-14:00

kontakt:
magdalena.kleszynska@uap.edu.pl , 784423311

strona Facebook


PATRZEĆ, WIDZIEĆ, MYŚLEĆ, MALOWAĆ, NIE ODWRACAĆ SIĘ

W Pracowni przedstawiamy ćwiczenia prowadzące do szerszego malarskiego postępowania i postrzegania rzeczywistości. W konsekwencji proponujemy większe bogactwo sposobów budowy dzieła, poprzez możliwość wykorzystania różnorodnych materii. Obraz „klasyczny” jest „przewidywalny”, wszystkie na nim postawione formy i znaki, z konieczności są wykonane farbą. Natomiast obiekt malarski przestawszy być obrazem, ma mniejszy stopień „fałszu” (rozumianego pozytywnie). Przedstawiona w ten sposób sytuacja bądź jakiś problem, jest bardziej dotykalnym konkretem. Mimo, że zasady tworzenia są podobne, lecz stopień trudności poprzez mniejsza iluzoryczność zbudowania dzieła, jest większy. W konkluzji chodzi o wypracowanie innego rodzaju myślenia, widzenia i przedstawiania widzenia, niż to, które towarzyszyło pracy przy obrazie „klasycznym”. Dzieła wychodzące od obiektów malarskich, a nawet je przekraczające, są w większości przypadków bardziej wyraziste i dobitne. Jednakże pamiętajmy, że nie wszystkie podejmowane tematy ww. postępowaniami da się przedstawić. Stąd istotność również malarstwa sztalugowego. Także pewne „wrażenia” należy przedstawiać klasycznie, inne zaś innymi środkami.


PROGRAM_PRACOWNI_2019-2020

PROGRAM_PRACOWNI_2018-2019

PROGRAMY_PRACOWNI_2013_2016

II PRACOWNIA MALARSTWA 2013-2016, część I

II PRACOWNIA MALARSTWA 2013-2016, część II

II_PRACOWNIA_MALARSTWA_ 2016_2017

II_PRACOWNIA_MALARSTWA_ 2017_2018