dr Magdalena Kleszyńska, ad.

kontakt: kleszynska.m@gmail.com

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

asystent w II Pracowni Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej