Uroczystość ogłoszenia wyników 37.edycji Konkursu im. Marii Dokowicz


Warsztaty z ceramiki i kaligrafii japońskiej „Trzy rzeki”, poprowadzone przez dr Witolda Tężyckiego, T. Minami z Kioto oraz Pawła Kamzę. Zajęcia dedykowane były także dla osób słabowidzących oraz niewidomych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dofinansowane ze środków MNiSW

Inauguracja roku akademickiego 2017/18

foto. Ewa Bielańczyk-Obst

2016/17

Inauguracja roku akademickiego 2016/17 oraz działalności Dużej i Małej Sceny UAP (wystawy prac prof. Tomasza Psuji i dr.Marcina Stosika)