Przejdź do treści

Techniki Komputerowe w Projektowaniu vel Komputerowe Wspomaganie Projektowania

To zajęcia obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich na wszystkich kierunkach wydziału Architektury i Wzornictwa. Na drugim i trzecim roku studiów prowadzone są konsultacje w zakresie technik komputerowych. W roku akademickim 2019 – 2020 zajęcia prowadzili Agnieszka Meller-Kawa i Marcin Smukowski

Celem zajęć na pierwszym roku studiów jest zapoznanie studentów z podstawami cyfrowego warsztatu pracy projektanta. To zajęcia praktyczne. W trakcie roku akademickiego wykonywanych jest kilkanaście ćwiczeń pozwalających na zdobycie podstawowych umiejętności pracy w aplikacjach.

Studenci wzornictwa i projektowania mebla uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Marcina Smukowskiego. W ciągu roku wykonywali zadania z zakresu rysowania dokumentacji technicznej (AutoCAD) oraz modelowania 3D, budowania scen i wykonywania renderów, które prowadzone były z wykorzystaniem programów AutoCAD 3D, SolidWorks i Rhino.

Zakres prowadzonych przez Agnieszkę Meller-Kawa zajęć (kierunek Architektury i Designu Krajobrazu) obejmuje wykonanie ćwiczeń z zakresu grafiki wektorowej (Illustrator), grafiki rastrowej (Photoshop), składu DTP (InDesign), obsługi programu CAD-owskiego (AutoCAD) oraz programu służącego modelowaniu, wizualizacji i animacji (3ds Max). Przykładowe tematy to kolaż, retusz zdjęcia, projekt portfolio, rysunek techniczny obiektu, modelowanie i wizualizacja wnętrza, animacja obiektu.

Ina Slizhowa, DesK 1 rok

W tym roku było trudno. Na początku rewolucja w organizacji zajęć. Braki kadrowe. Potem…  konieczność przejścia na zdalne nauczanie. Potrzebny duży nakład pracy, nagrywanie filmów prezentujących ćwiczenia. Planujemy „odcinać kupony” od tego w przyszłości :). Z pozytywnych wieści doszły nas słuchy, że do pracowni dotarło kilkanaście nowych komputerów. To bardzo ułatwi pracę i organizację zajęć w przyszłym roku! Brakuje nam pracowni i spotkań w niej. Dlatego, na samym końcu, jest jeszcze jedno zdjęcie, zdjęcie pracowni właśnie.

Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy,
Agnieszka Meller-Kawa i Marcin Smukowski
pracownia 211/212 z ekspozycją prac z roku akademickiego 2018/2019
  • Autor: Agnieszka Meller-Kawa
  • Opublikowano: 20.05.2020, 19:12
  • Ostatnia edycja: 27.05.2021, 20:40