Erasmus+ umożliwia spędzenie semestru lub odbycie praktyk w krajach objętych programem. Należą do nich: wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Program stwarza uczestnikom okazję do polepszenia znajomości języków obcych, przebywania w międzynarodowym środowisku oraz do zdobycia nowych umiejętności z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

Na każdym poziomie studiów (I, II i III stopnia) studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy, który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe.


Inne programy oferujące stypendia zagranicą