Erasmus+ umożliwia spędzenie semestru lub odbycie praktyk w krajach objętych programem. Należą do nich: wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Program stwarza uczestnikom okazję do polepszenia znajomości języków obcych, przebywania w międzynarodowym środowisku oraz do zdobycia nowych umiejętności z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

Na każdym poziomie studiów (I, II i III stopnia) studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy, który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe.

UWAGA
W związku z wątpliwościami dotyczącymi Brexitu i zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji Programu Erasmus+ prosimy, aby podczas zbliżającej się rekrutacji nie planowali Państwo mobilności do Wielkiej Brytanii. Komunikat ten dotyczy zarówno wyjazdów na studia, jak i na praktyki.Inne programy oferujące stypendia zagranicą