Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Dariusz Kuźma prof. UAP zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 r. ok godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe:

mgr BARTŁOMIEJA BIEŃKOWSKIEGO

Tytuł rozprawy doktorskiej:

ADAPTACYJNY PANEL ARCHITEKTONICZNY

Miejsce wystawy: SARP – Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

Promotor: prof. Marek Owsian
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. TomasPiwiński
Recenzenci: dr hab. Joanna Walendziak – Stefańska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. inż. arch. Rafał Lamorski – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9, Poznań. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje – na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu http://uap.edu.pl/uczelnia/rozwoj-kadry/rozprawy-doktorskie/


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr B.Bieńkowski