Maja Wolna | flow*

Rotunda UAP 100/100

flow* – z jęz. ang. przepływ (w kontekście słowa movement / ruch)
Tytułowe flow odwołuje się do swobodnego przepływu – materii, energii, tego co do nas przychodzi na poziomie emocjonalnym, mentalnym, fizycznym. Wielu ludzi szuka dostępu do prawdy wyłącznie za pomocą głowy i rozumu, który na ogół nie pozostaje wolny od oceniania.
Tytułowe flow nawiązuje do swobodnego przepływu myśli i do próby integracji racjonalnego rozumowania z myśleniem intuicyjnym płynącym z poziomu ciała duchowego. Pojmowanie świata i rzeczywistości z poziomu nierozwiązanych emocji takich jak wściekłość, lęk czy ogólne przygnębienie wpływa na urzeczywistnienie zasady przyciągania. Biel balonów kontrastuje z czarnym kolorem głów – swobodne puszczanie (przywiązań, przekonań, emocji) poprzez akceptowanie zastanej rzeczywistości przy jednoczesnym pogłębianiu świadomości i próba zmiany negatywnych wzorców zakorzenionych w naszym umyśle i ciele, może służyć wzrostowi na poziomie emocjonalnym, mentalnym i duchowym.
Projekt flow jest próbą namówienia odbiorcy do chwili refleksji nad relacją ze sobą samym i z otaczającą rzeczywistością. Stanowi pretekst do uwolnienia naszego myślenia ze zbędnych wyobrażeń i próby ciągłego oceniania na rzecz otwierania świadomości na harmonię, miłość i poczucie lekkości zamanifestowane poprzez swobodny ruch / przepływ.


dr hab. Maja Wolna, ad.

Urodzona w 1980 r. Dyplom w Pracowni Drzeworytu na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Od 2005 r. asystentka na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej w Pracowni Plakatu. Od 2012 r. na stanowisku adiunkta prowadzi samodzielnie zajęcia z Projektowania Graficznego na kierunku Animacja. Od 2016 r. prowadzi Pracownię Grafiki Filmowej na Wydziale Animacji UAP. Pracuje również w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie na Wydziale Grafiki oraz w Wyższej Szkole Fotografii w Warszawie. Laureatka międzynarodowych konkursów, m.in. nagrodzona Złotym Medalem w kategorii plakatów ideowych na 22. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Uczestniczka wystaw grupowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Prowadzi warsztaty w zakresie grafiki w Polsce, a także poza granicami kraju (Finlandia – Helsinki). Współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą”. Angażuje się w problemy społeczne, zwłaszcza dotyczące przemocy, wolności i praw człowieka. Plakaty, ilustracje, kolaże, obrazy stanowią część jej artystycznej pracy. Czerpiąc z doświadczeń w zakresie grafiki, eksperymentuje z nowymi projektami wykorzystującymi nowe środki wyrazu artystycznego.