Projekt artystyczny „Powiększenie” (umiejscowienie na bilbordach prac artystycznych) został zrealizowany w ramach współpracy polsko-czeskiej. Przestrzeń publiczna Brna, miasta partnerskiego Poznania, stanowi swoistą przestrzeń eksperymentu polegającego na zakłóceniu relacji poznawczych widza.


Projekt Powiększenie
Dr Tomasz Kalitko Kierownik projektu
Grupa badawcza
dr Joanna Marcinkowska
Dawid Marszewski
Marcin Lorenc