Zapraszamy na otwarcie wystawy studentów II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku
„Nierzeczywiste. przedmioty wyobrażone” – 9 listopada (piątek) 2018 w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Wystawa będzie czynna do kwietnia 2019.

W wystawie udział biorą:
Joanna Bartkowiak, Olga Biliczak, Maggie Weizhi Chen, Jan Dołgowicz, Damian Dudek, Joanna Januszewska, Wiktoria Kucharczak, Barbara Melnyk, Paweł Mikołajczyk, Beata Piotrowska, Patrycja Plich, Aleksander Radziszewski, Patrycja Rutkowska, Kamil Rzeźnik, Iza Szulc, Szymon Tomaszewski
kuratorki: Anna Tyczyńska prof. UAP, as. Justyna Olszewska UAP
współpraca merytoryczna: dr Katarzyna Pyżewicz IA UAM
współpraca kuratorska: Joanna Witulska, MAB
opracowanie graficzne: Jędrzej Hofman

W roku akademickim 2017/2018 studenci II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku UAP we współpracy ze studentami i wykładowcami Instytutu Archeologii UAM podejmowali tematy związane z historią, archeologią i pamięcią. Już pierwsze miesiące wspólnych działań pokazały, jak wiele zagadnień stanowi płaszczyznę wspólnych zainteresowań i otwiera przestrzeń do dyskusji; jak wciągająca i inspirująca jest podróż w przeszłość, zwłaszcza gdy wyruszamy w nią zaopatrzeni w instrumenty naukowe i otwartą wyobraźnię.
Prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie wystawa „Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone” to już piąta odsłona podejmowanego tematu, będąca wyborem najciekawszych prac dotyczących archeologii, powstałych w roku akademickim 2017/2018 w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku. Wśród prezentowanych realizacji znajdują się przede wszystkim obiekty, ale także filmy wideo, rysunki i fotografie; prace nie tylko zrealizowane w różnym medium, ale także w odmienny sposób podejmujące temat przeszłości, pamięci, artefaktów.
Sztuka z natury swojej jest „nierzeczywista”, gdyż jej domeną jest nie rzeczywistość, ale przestrzeń wyobraźni. Dla archeologa przedmiot wydobyty z niebytu historii, również jest nierzeczywisty, a nawet więcej: jest przedmiotem wyobrażonym; współczesna wiedza, świadomość, nie są wystarczającymi narzędziami, ani kryteriami w procesie badania zarówno funkcji znalezisk, jak i ich jednoznacznej interpretacji. Na równi więc artysta, jak i archeolog wydobywają z nieistnienia sensy, znaczenia, idee, w równoległym procesie poznania – naukowym i artystycznym, tworząc historie nierzeczywiste, których splatające się wątki tworzą narrację wystawy „Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone”. → więcej

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, powstała 10 lat temu.
Mimo iż jest pracownią rysunkową, otwarta jest również na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami. Od kilku lat w Pracowni realizowany jest program koncentrujący się na zagadnieniach odnoszących się do nauki i we współpracy z ośrodkami naukowymi tj.: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu (2013/2014), Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM (2016/2017) oraz w ubiegłym roku akademickim z Instytutem Archeologii UAM. Program Pracowni koncentruje się na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej, samodzielnej pracy, a stawiane zadania mają skłonić do pogłębionej refleksji nad proponowanymi tematami. W Pracowni studiują studenci wszystkich wydziałów, kierunków i lat studiów.
Prowadząca pracownię: prof. UAP dr hab. Anna Tyczyńska, As. Justyna Olszewska
prof. UAP Anna Tyczyńska – artystka pracująca w obszarze instalacji, sztuki obiektu i fotografii. Kuratorka wystaw. Urodzona w Warszawie, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa i rysunku obroniła w 1990 roku. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pracuje na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, prowadzi II Interdyscyplinarną Pracownię Rysunku oraz zajęcia w ramach specjalności Strategie Kuratorskie i Promowanie Kultury (WEA). W latach 2002 – 2007 współprowadziła Galerię ON w Poznaniu. Uczestniczyła w 40 wystawach indywidualnych oraz w blisko 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureatka m.in. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1989, 1991, 1997, 2001 ), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (1989), Stypendium im. Marii Dokowicz (1990), odznaczona medalem Gloria Artis (2017)
mgr Justyna Olszewska as. (ur. 1990) – artystka, asystentka w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Obszary jej działalności obejmują videoart, performance, instalacje oraz rzeźbę. W swoich pracach często eksperymentuje  ze swoim ciałem, które traktuje jako materiał twórczy. Laureatka m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Stypendium Artystycznego Miasta Poznania (2015).
www.biskupin.pl
https://web.facebook.com/IIinterdyscyplinarnapracowniarysunku/