Obrazy Krajobrazy

Wystawa prac 26. Pleneru im. Krystyny Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych Rychwał 2018

Wernisaż: 10.10 o godz.13.00

Galeria WMiR Szewska 16, ul. Szewska 16, Poznań

kuratorzy: Marek Jakuszewski, Adam Nowaczyk

Czas trwania: od 8 października (od godz. 12.00) do 14.10.2018

26. Ogólnopolski Plener Malarsko-Rysunkowy im. Krystyny Drążkiewcz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych to dla mnie kolejne, ciekawe i cenne doświadczenie pedagogiczne oraz artystyczne w mojej – już długiej – pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego. Pozwolę sobie dodać, że tak jak jego uczestnicy uczęszczałem do Liceum Plastycznego. Doświadczenia zdobyte przez ostatnich wiele lat poprzez systematyczny kontakt z młodzieżą, jak choćby udział w różnych konkursach organizowanych przez poszczególne szkoły czy ogólnopolskie spotkania Liceów Plastycznych wraz z parokrotnym udziałem w plenerach Liceum Plastycznego – obecnie w Kościelcu, są dla mnie nie tyko czymś bliskim, ale też ważną częścią codziennej praktyki pedagogicznej. Tegoroczny plener odbywał się w Gospodarstwie Agroturystycznym Pod Brzozami, na uboczu wsi Grochowy. Jestem przekonany, że nie bez znaczenia jest miejsce pleneru, z dala od miasta, ba! – miasteczka, ograniczone słabym zasięgiem czy dostępem do internetu, co dodatkowo zmienia formę funkcjonowania młodych ludzi. Są wolni od codziennych obowiązków i konieczności, mogą w pełni korzystać z bycia w bliskim kontakcie z naturą. Takie też jest założenie pracy w plenerze, opartej na obserwacji natury jako źródła inspiracji i refleksji artystycznej. Wszystkie zajęcia, w tym np. rysunek wieczorny, praca z modelem czy półakt na dużym formacie (100 x 70), które odbywają się w zaaranżowanej jednej dużej, wspólnej pracowni oraz te w plenerze, prowadzone są bez taryfy ulgowej, z korektami jak na zajęciach akademickich. Podstawą i ważnym elementem wspólnej pracy uczniów z nami – prowadzącymi jest całodzienny wzajemny kontakt, liczne rozmowy i korekty na poszczególnych etapach powstawania obrazu, poczynając od szkiców, przez uwagi w trakcie jego powstawania, po skończone dzieło. Stałym i regularnym elementem corocznych spotkań są indywidualne i zbiorowe przeglądy prac, stanowiące niepowtarzalną okazję do ich prezentacji i dyskusji, zarówno z prowadzącymi, jak i między samymi uczestnikami pleneru.

Udział w plenerze, to wspaniała, niepowtarzalna propozycja wspólnej pracy, wymiany doświadczeń, rozmów nie tylko o malowaniu i sztuce, wzbogacającego wzajemnego poznania. To wszystko dzieje się intensywnie w konkretnym, niezwykle ważnym momencie życia młodych ludzi, po trzech latach nauki w Liceum Plastycznym, na chwilę przed egzaminami na wymarzoną uczelnię. Jestem przekonany, że biorący udział w plenerze, najzdolniejsi uczniowie z Liceów Plastycznych z całej Polski będą wkrótce stanowili część studentów uczelni artystycznych. Dzięki opiece, warunkom i okolicznościom w jakich odbywa się plener oraz dzięki wspaniałej organizacji pracy, jaką zapewnili aranżerowie pleneru, jestem przekonany, że każdy z uczestników wyjechał z niego nie tylko zadowolony, ale nade wszystko bogatszy o nowe, nieznane dotąd doświadczenia i osiągnięcia artystyczne.

prof. Andrzej Leśnik
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu