„Niefiguratywnie” to tytuł wspólnej wystawy artystów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.
Uczestnicy wystawy reprezentują różne dyscypliny sztuki: malarstwo, rzeźbę, ceramikę i szkło artystyczne.
Założeniem tego przedsięwzięcia jest prezentacja postaw twórczych ciążących ku umowności i abstrakcji.
Tytuł wystawy stanowi tylko ogólne wskazanie na postawy dążące do swobodnego procesu twórczego uwolnionego z potocznego postrzegania rzeczywistości.
W wystawach zbiorowych często spotykają się prace figuratywne z pracami będącymi „konstruktami”. W tym drugim przypadku, z jakim mamy do czynienia w obecnej prezentacji, podstawą tworzenia są intuicja, przypadek i doświadczanie niewiadomego.
W rezultacie takie konstrukcje są asemantyczne, podlegają innym kryteriom oceny niż obrazy „przedstawiające”.

Tomasz Siwiński