Pierwsze kuratorskie studia magisterskie w Polsce KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – nowe studia magisterskie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zdobyciem profesjonalnego przygotowania do zawodu kuratora to mamy ofertę specjalnie dla Ciebie!
Zdawaj na kuratorstwo i teorie sztuki na UAP.

Absolwenci studiów zdobędą zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej. Nasze studia przygotowują do pracy w roli kuratora, animatora kultury i teoretyka sztuki współczesnej w krajowych i zagranicznych instytucjach sztuki i kultury, a zatem w muzeach, galeriach prywatnych i publicznych, domach kultury, NGOsach lub przy organizacji festiwali poświęconych sztuce. Edukacja w tym obszarze pomaga zdobyć umiejętności potrzebne przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych. Program nauczania na tym kierunku ułatwia zdobycie pracy w mediach, w działach promocji sztuki i kultury, a także w sferze szeroko pojętego rynku sztuki (kolekcjach, targach sztuki itp.)

Nasze mocne strony to:
 wyspecjalizowana kadra
 współpraca z artystami i pracowniami artystycznymi naszej uczelni
 zajęcia z doświadczonymi praktykami, odbywające się również w galeriach
 ciekawe praktyki w ramach specjalności
 utrzymanie wysokiej jakości nauczania
 kształtowanie programu studiów przy uwzględnieniu potrzeb rynku pracy
 nacisk na interdyscyplinarność
 tworzenie partnerskiej i twórczej relacji ze studentami i studentkami


Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu istniejący od 2015 roku. Debiutujący w najbliższym semestrze poziom magisterski, to propozycja skierowana do absolwentów humanistycznych lub artystycznych studiów licencjackich. W programie kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania wystaw sztuki – architekturze wystaw, pozyskiwaniu środków, edukacji muzealno-galeryjnej, stosowaniu przepisów prawnych oraz promowaniu wydarzeń, a także metod tworzenia i zarządzania kolekcją sztuki, z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. Połowa przedmiotów będzie miała formę warsztatową. Część zajęć prowadzonych przez doświadczonych kuratorów wystaw i praktyków odbywać będzie się w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach. Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są trzymiesięczne praktyki.

Widok wystawy dyplomowej Voyager’s Record | Rejestr podróżnika, 2018, kuratorka – Paulina Brelińska, fot. Tomasz Koszewnik

Studia stacjonarne drugiego stopnia: 4 semestry (2 lata), tytuł zawodowy: magister.
Profil kształcenia: praktyczny
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Dziedziny nauki i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: obszar – nauki humanistyczne, dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa – nauki o sztuce
Informacja na temat egzaminów wstępnych
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i kompetencje kandydata/kandydatki z zakresu sztuki i nauk humanistycznych.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 20.09.2018

Więcej informacji na temat rekrutacji:
http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/weaik/
http://uap.edu.pl/dla-kandydata/

Facebook:
https://www.facebook.com/edukacja.artystyczna/