„Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia (II nabór) proszone są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie 24-26.09.2018. Dokumenty można składać w godzinach 10-14 w pokoju 410, bud. C.”