WOŁANIE

Paweł Kaszczyński /malarstwo_instalacja/

wernisaż: 19 maja /sobota/  2018 r., godz. 17.00

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie

ul. Farna 2a, 64-050 Wielichowo

kurator: Dawid Szafrański

Czas trwania wystawy: 20.05 – 20.06.2018 r.

 

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie, serdecznie zaprasza na indywidualną wystawę prac Pawła Kaszczyńskiego „WOŁANIE”  /malarstwo_instalacja/, której wernisaż odbędzie się  19 maja /sobota/  2018 r., o  godz. 17.00.

Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane prace Pawła Kaszczyńskiego w obszarze malarstwa i instalacji świetlnej. Podczas trwania wystawy planowany jest szereg spotkań kuratorskich, pokazów i warsztatów przybliżających odbiorcom temat wystawy i postawę twórczą Kaszczyńskiego.

Wystawa towarzyszy takim wydarzeniom jak NOC MUZEÓW 2018 /19.05.2018/ i POZNAŃ ART WEEK /25.05 -2.06.2018/.

Serdecznie zapraszamy.

 

Paweł Kaszczyński – ur. 1973 r; w roku 2000 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom obronił w Pracowni Malarstwa prof. Włodzimierza Dudkowiaka. Obecnie jest adiunktem w I Pracowni Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Realizacje w obszarze sztuk wizualnych – malarstwo i inne media – prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą od 1996 roku. Tworzy cykle realizacji, w których w szczególny sposób posługuje się światłem, traktując je jednocześnie jako tworzywo i nośnik znaczeń. W obszarze malarstwa i obrazo-działań często „wyprowadza” ten element poza obszar ekranu, stanowiącego zazwyczaj podstawowe pole obrazowe. Ujmowane w ten sposób artykulacje osadza tematycznie w kontekstach lub pola interpretacyjne pozostawia otwartymi, stosując wówczas tytuły numeryczne. Poddaje też refleksji znaną dychotomię: forma a treść, wobec której zdaje się stawiać pytanie o właściwości pewnego uproszczeniu tej klasycznej dwudzielności. Realizuje prace w rożnych obszarach medialnych. W obszarze malarstwa zajmuje się kilkoma wiodącymi aspektami. W cyklu obrazów tworzonych od 1999 roku, początkowo określanych wspólnym tytułem „Adaptacje Wzajemne” (I, II, III), zajmuje się problemem tożsamości obrazu malarskiego i poprzez analizę procesu powoływania organizmu obrazu, jako głównej lokacji sensów wypowiedzi malarskiej poddaje refleksji dychotomiczną rozpiętość między formą a treścią, ich wzajemną „zawieralność” i granice ich „konieczności”, przywołując metafizyczny wymiar problemu:

„Mogę na przykład spalić egzemplarz książki zawierający wiersz, ale nie jest wcale jasne, że paląc książkę spaliłem również w i e r s z, gdyż wydaje się oczywiste, że choć została spalona kartka, wiersz istnieje nadal” (Arthur C. Danto).

Od 2005 roku, w cyklu „Próby ze światłem” analizuje zjawiskowość, znaczeniowość i wielowymiarowość światła, powołują cykle obrazów i obrazo-działań.

Z obu obszarów wyprowadza realizacje odnoszące się do relacji międzyludzkich, rozpatrując je zarówno od strony jednostki jak i w wymiarze społecznym. Prace w zbiorach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Francji, Brazylii.

Patronat:  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 Patronat honorowy:

Burmistrz Wielichowa – Honorata Kozłowska

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc chłopska” Wielichowo

Partner: Centrum Kultury w Wielichowie

Współpraca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wielichowie

Organizator: Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej