Ceramiczny moduł akustyczny

Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
Anna Sygulska

 

Kurator wystawy: prof. Ewa Twarowska-Sioda

Wernisaż: 18 maja 2018, piątek, godzina 17.00

Wystawa czynna od 18-23 maja 2018

Atrium, budynek B, Al. Marcinkowskiego 29

 

Klaudia Grygorowicz -Kosakowska – artysta rzeźbiarz studia ukończyła na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu; dyplom z zakresu rzeźby w Pracowni Prof. Józefa Kopczyńskiego. W 2010 roku obroniła doktorat na wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Od 2001 roku pracownik Katedry, Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem i ceramiką funkcjonującą w kontekście architektury.

 

Anna Sygulska, jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Praca naukowa dotyczy akustyki architektonicznej, a obszar badań obejmuje w szczególności problematykę akustyki sal koncertowych, teatrów operowych i kościołów. Prowadzone są badania obiektów istniejących za pomocą aparatury akustycznej jak również wykonywane są symulacje własności akustycznych pomieszczeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

 

Projekt powstawał w ramach pracy naukowej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w latach 2014-2018. Był finansowany z dotacji ministerialnej na działalność statutową.

 O projekcie

Akustyczne moduły są autorskim pomysłem ceramicznego systemu modułowego. Projekt wykonano w celu poprawy własności akustycznych i wizualnych. W ramach systemu zaprojektowano dwanaście modułów o własnościach akustycznych odpowiednio odbijających, rozpraszających i pochłaniających dźwięk. Modułowy system ceramiczny stanowi spójną koncepcję plastyczną, zapewniającą możliwość płynnego przejścia w obrębie systemu pomiędzy kształtkami o różnych własnościach akustycznych.

 

Ideą opracowania autorskiej koncepcji akustycznego modułu ceramicznego było zaprojektowanie systemu modułów ceramicznych, które będą kształtować akustykę wnętrza. Myśl przewodnią projektu stanowiło plastyczne kreowanie przestrzeni wraz z kształtowaniem własności akustycznych pomieszczenia. Projektowaniu przestrzeni towarzyszy myślenie dwukierunkowe: wizualne, nastawione na indywidualizację przestrzeni, i funkcjonalne, zapewniające komfort akustyczny pomieszczeń. Dzięki takiemu podejściu można kształtować akustykę wnętrza, począwszy od fazy koncepcyjnej, i dostosować własności akustyczne pomieszczenia do jego funkcji.