MIEJSCA POZNANIA – Wystawa prac studentów Architektury Wnętrz UAP
Wernisaż: 19 kwietnia 2018 r. | godz. 18.00
Galeria R20 | ul. Ratajczaka 20 | Poznań
Wystawę można oglądać do 26 kwietnia 2018 r. w godz. 16-19

Dziewięćdziesiąt lat istnienia kierunku Architektura Wnętrz jest okazją do specjalnej prezentacji prac studenckich. Zachowując w pamięci dokonania z przeszłości na wystawie prezentowane będą głównie prace najnowsze, stanowiące twórczą reakcję na otaczającą nas przestrzeń.
Dla podkreślenia związku uczelni artystycznej z rzeczywistością najbliższego otoczenia, w większości, prezentowane projekty, dotyczą miasta Poznania. Tym samym chcemy zainteresować mieszkańców, potencjalnych inwestorów jak i władze Poznania do zapoznania się z propozycjami studenckimi powstałymi w pracowniach projektowych pod okiem doświadczonych pedagogów.
Na planszach i makietach zobaczymy wybrane prace dyplomowe i semestralne z katedry Architektury Wnętrz. Uzupełnieniem będzie prezentacja multimedialna poszerzająca spektrum tematyczne.

Kuratorzy: Piotr Machowiak i Emilia Cieśla
Koordynacja: Rafał Rzadkiewicz i Michał Bartkowiak