DÁŠA LASOTOVÁ / RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI: „REDEFINICJE I REMINISCENCJE”,

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ZAGRANICZNA, GALERIE PŮDA W CIESZYNIE CZESKIM
KURATOR GALERII: LADISLAV SZPYRC / KONCEPCJA I ARANŻACJA WYSTAWY: RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI
wernisaż wystawy: 13 kwietnia 2018 r., godz. 18.00 / czas trwania wystawy: 13.IV.2018 – 20.V.2018

Dáša Lasotová i Rafał Boettner-Łubowski często wykorzystują potencjał przedmiotów, redefiniując ich istotę, poprzez umieszczanie ich w zaskakującym i często nowym dla nich kontekście, co prowokować może rozmaite reminiscencje i emisje wieloznacznych treści. Dáša Lasotová w seriach „Wyszywanki” i „Czytanie w obrazach” wykorzystuje autentyczne strony i reprodukcje, „cytowane” wprost ze starych książek o sztuce – poddając je takiej „artystycznej obróbce”, że zaczynają one emitować kontekstualnie nowe treści i emocje. Z kolei w cyklu „Faktyczne wspomnienia” – przywołuje Artystka niewielkie, skromne przedmioty, będące kiedyś własnością członków Jej rodziny i kreuje za ich pomocą subiektywną i osobistą zarazem przestrzeń reminiscencji. Natomiast Rafał Boettner-Łubowski stare retro-przedmioty umieszcza w nietypowych dla nich kontekstach – na przykład: na płaszczyźnie quasi-muzealnego pejzażu, czy we wnętrzu zabytkowej maszyny do szycia. W innych przypadkach autor ten wykorzystuje potencjał pamiątkowych gadżetów muzealnych lub motywów dawnej sztuki, konfrontując je ze starannie wybranymi, dodatkowymi elementami, przez co stają się one nośnikami nietypowej gry znaczeń i emocji. Lasotová i Boettner-Łubowski – pomimo tego, że zafascynowani są osiągnięciami XX- wiecznej awangardy (dadaizmu, surrealizmu i konceptualizmu) – dalecy są od wiary w jej utopie i dogmaty. Nie obawiają się również wykorzystywać strategii, poetyk czy nastrojów, które „modernistyczna awangarda” umieściła kiedyś na indeksie „jakości zakazanych”, zdecydowanie niepożądanych w obrębie elitarnych poszukiwań artystycznych. Ich prace, pozostając w swoistej inter-przestrzeni, pomiędzy modernistycznymi i postmodernistycznymi fascynacjami twórczymi, podejmują również zauważalny dialog same ze sobą, co także zapraszać może potencjalnych odbiorców do rozmaitych, tak naprawdę wielowątkowych, przemyśleń i refleksji.
Wystawa „Redefinicje i Reminiscencje” – poprzez określony dobór prac oraz odpowiedni sposób ich wyeksponowania – może także zapraszać do rozważań na tematy dotyczące zagadnień autotematycznych, a więc związanych w tym przypadku z problemami samej sztuki. Zaprezentowane na wystawie prace, zarówno te powstałe w ciągu ostatnich lat, jak i te zrealizowane w roku 2018, oraz ich wzajemne relacje wykreowane w przestrzeni cieszyńskiej Galerii Půda – mogą stawać się również impulsem do szerszych rozważań na temat współczesnych wypowiedzi artystycznych, tworzonych w ramach rozmaicie pojmowanych poetyk wizualnych przytoczeń i cytatów.
WYSTAWA „REDEFINICJE I REMINISCENCJE” ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PRZY CZĘŚCIOWYM FINANSOWYM WSPARCIU WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU JAKO INICJATYWA ZREALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU BADAWCZEGO PROF. RAFAŁA BOETTNERA-ŁUBOWSKIEGO PT. „ROZWAŻANIA AUTOTEMATYCZNE”

DÁŠA LASOTOVÁ (ur. 1951) – artystka sztuk wizualnych, pedagożka. Żyje i pracuje w Republice Czeskiej w miejscowości Vřesina koło Ostrawy. W latach 1991-2012 pracowała na Wydziale Wychowania Plastycznego Fakultetu Pedagocznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Na jej działalność artystyczną silnie wpływa tradycja XX-wiecznej sztuki konceptualnej. W swojej twórczości, którą Jiri Valoch nazwał „konceptami lirycznymi“, Dáša Lasotová wykorzystuje: fotografię, rysunek, malarstwo, kolaże, „przedmioty znalezione“ oraz elementy tekstowe. W ostatnich
latach Autorka odnosi się także do starych książek o sztuce, których reprodukcje i strony z tekstem – stają się dla niej punktem wyjścia do tworzenia zaskakujących kompozycji o charakterze neokonceptualnym i w pewnych przypadkach także: autotematycznym. Swoją twórczość, na krórą zwracają uwagę czescy i zagraniczni kuratorzy i kuratorki sztuki, Dáša Lasotová prezentuje na wielu wystawach w kraju i zagranicą.


RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI (ur. 1974) – artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje przestrzenne, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna oraz sztuka współczesna, z którą Rafał Boettner-Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje. Jego wypowiedzi artystyczne dystansują się wobec ironicznych i cynicznych zarazem strategii nawiązywania do dziedzictwa sztuki dawnej, akcentując powagę, refleksyjność oraz aurę skupienia i pozytywnie rozumianej otwartości interpretacyjnej kreowanego artefaktu współczesnych sztuk wizualnych. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem: Rafał Boettner-Łubowski.