Niniejsza praca wynika z obserwacji świata oraz procesów, jakie w nim zachodzą. Tytuł „W niepamięci…” odnosi się do koncepcji, iż niepamięć nie stanowi zbioru pustego, a jedynie nieuświadomiony, w którym ludzie przechowują informacje nieistotne lub takie, na które z innych powodów zabrakło miejsca w pamięci. Praca skupia się wokół trzech głównych problemów – globalizacji, konsumpcjonizmu oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego – które odpowiadają kolejno trzem pierwszym rozdziałom. Ostatnia część dotyczy przygotowanego przeze mnie dzieła.

Globalizacja w ujęciu ogólnym to proces ujednolicania, unifikacji, która przebiega w różnych wymiarach, np. gospodarczym, społecznym, kulturowym. Polega to na powstawaniu zależności i związków między gospodarkami, społeczeństwami oraz kulturami. Ma ona duży wpływ na wszystkich ludzi, w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczy każdego. Przykładem globalizacji jest występowanie podobnych lub identycznych produktów i usług w znaczenie oddalonych od siebie częściach świata, np. napój Coca-cola, restauracje sieci Mc Donald’s. W zakresie kulturowym widoczna jest dominacja kultury zachodniej, a miejscem szczególnie uprzywilejowanym są Stany Zjednoczone. Globalizacja nie jest procesem, który pojawił się dopiero pod koniec XX wieku, występował znacznie wcześniej, jednak ostatnie lata, to jego niezwykła intensyfikacja. Wynika to z rozwoju technologii łączności oraz stworzonym przez nią możliwościom szybkiego przepływu informacji. Internet i pozostałe media masowe kreują wzorzec społeczeństwa konsumpcyjnego, którego celem i obowiązkiem jest ciągłe, szybkie i niepohamowane kupowanie. Konsumpcjonizm we współczesnym świecie jest wszechobecny, komercjalizacja wdarła się w niemal każdą dziedzinę życia. Człowiek,kupując przedmioty, nabywa jednocześnie styl życia, status społeczny i własny wizerunek, ponieważ ludzie oceniają i są oceniani na podstawie tego, co posiadają. Z każdej strony otaczają ich reklamy, które pokazują, jak należy żyć oraz co kupować. Stały się one stałym elementem codzienności, są wszechobecne.

Wspomniane zjawiska wiążą się z rozwojem technologii łączności. Współczesny świat jest usieciowiony, a czas i przestrzeń mają w nim mniejsze znaczenie niż kiedyś. Kontakt z osobami z drugiego końca świata jest szybki i łatwy. Odległość nie jest tak istotna, gdy mamy możliwość korzystania z telefonów i komunikatorów internetowych. Niezależnie od dobrych stron informatyzacji życia, występują także zagrożenia, np. uzależnienie do Internetu i smartfonów. Ciągły dostęp do mediów masowych i sieci światowej powoduje ciągły napływ informacji, którego jednostka nie jest w stanie kontrolować. Mózg atakowany jest wiadomościami, przeciążony, a przez to mogą występować problemy z koncentracją i pamięcią.

Globalizacja, konsumpcjonizm i nadmiar informacji mają duży wpływ na umysł i kondycję psychiczną człowieka. Stworzona przez ludzi cywilizacja stała się dla nich pułapką i zagrożeniem.

Nazywam się Agnieszka Jankiewicz, mam 35 lata. Urodziłam się 17 kwietnia 1983 roku w Świnoujściu. Obecnie mieszkam i pracuję w Szczecinie.

W roku 2002 zdałam maturę, a następnie w 2004 roku rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku grafika projektowa w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie, którą ukończyłam w roku 2009 na podstawie obrony pracy dyplomowej wykonanej w technice linorytu w pracowni prof. Andrzeja Załeckiego. Od roku 2010 pracowałam jako instruktor w pracowni wypukłodruku należącej do Katedry Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie prowadzonej przez prof. Andrzeja Załeckiego. W roku 2013 uzyskałam awans zawodowy i zostałam asystentem. Na tym stanowisku pracuję do dziś. Kolejnym etapem rozwoju mojej kariery dydaktyczno-zawodowej było otwarcie w 2015 roku przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej.

W trakcie mojej pracy zawodowej brałam udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Muzeum Regionalnym w Szczecinku (2011), w Galerii Kapitańskiej w Szczecinie (2013), w Galerii Rektorskiej w Szczecinie (2013), w Galerii Miejsce Sztuki 44 w Świnoujściu (2014, 2015) oraz w International Printmaking Biennial Of Douro Global Print w Portugalii (2013). Oprócz tego uczestniczyłam w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych, m.in. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Bitoli (2012), 33 Mini Print International of Cadaqués w Hiszpanii (2013), Międzynarodowe Biennale Miniatur w Częstochowie (2014) oraz Międzynarodowe Triennale Grafiki w Katowicach (2015). W roku 2015 zdobyłam Grand Prix Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie za prace z cyklu „Powracalność formy”.

W mojej twórczości artystycznej najczęściej wykorzystuję technikę linorytu. Inspiruje mnie najbliższe otoczenie, zajmuję się przede wszystkim kondycją człowieka w XXI wieku. Wpływ zjawisk i zdarzeń charakterystycznych dla współczesnego świata na jednostkę jest tym, co często pojawia się w moich