Adam Gillert | Czytanie starych snów 

Galeria Miejska w Mosinie, ul. Niezłomnych 
Wystawę można oglądać do 28.02.2018 w godzinach 9:00 – 15:00 i w niedziele od 10:00 – 13:00. 


Czytanie starych snów

„Śnimy symbole i mity, przypominające te, które ludzie sprzed tysięcy lat traktowali jako część jawy. Czy nie stanowią one wspólnego języka całej ludzkości, niezależnie od różnic, jakie zachodzą w ich świadomej percepcji? (E. Fromm, 1951.)

Lata 2014-2016 były szczególnie istotnym okresem dla mojej twórczości. Ów przedział czasowy zawiera obronę mojego dyplomu malarskiego, przeprowadzkę do nowego miejsca zamieszkania i powrót na macierzystą uczelnię w charakterze doktoranta i pracownika dydaktycznego. W trakcie zataczania edukacyjnego koła potrzebowałem zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jak również miałem okazję być świadkiem bezpośrednich ich konsekwencji. Myślę, że spoglądając z perspektywy czasu na obrazy prezentowane w Galerii Miejskiej w Mosinie mogę stwierdzić, iż albo one dogoniły życie, albo to życie dogoniło je, wszak traktują one w dużej mierze o zmianach i szukaniu punktu zaczepienia – pierwotnego, bezpiecznego miejsca. Sięgając często po odwołania do przyrody w swojej twórczości staram się
poniekąd obrazowo umiejscowić moment pewnego oderwania się człowieka od środowiska naturalnego. Prawidła odzwierciedlone w obrazach sięgają u źródeł trwającej inspiracji dziełami Ericha Fromma. Duża dawka szorstkiego pragmatyzmu jego opisów istoty człowieczeństwa wywołała u mnie chęć zilustrowania skojarzeń niektórych przytaczanych przez niego prawd, sprowadzających się do skutków ewolucyjnego wyniesienia ludzi ponad świat zwierzęcy. Powyższym tłumaczy on niespójności charakteru i wahania w postępowaniu, które ulegają neutralizacji przy poczuciu bezpieczeństwa „znajomego“ – rzeczonych „starych snów“, do których odwołuje się również Haruki Murakami w „Końcu świata i hard-boiled wonderland“. Podsumowując to właśnie wyjście od tego, co znane, poszukiwanie, jak również przywiązywanie się i tesknota składają się na całokształt człowieczeństwa i to właśnie chciałem pokazać w prezentowanym dorobku artystycznym.


Adam Gillert – ur. 1.12.1989 w Poznaniu. W 2008 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu – Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, kierunek Grafika Warsztatowa. Uzyskuje tytuł licencjacki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (poprzednio Akademii Sztuk Pięknych) po obronie pracy artystycznej “Blok dla lalek”, wykonanej pod nadzorem prof. Mirosława Pawłowskiego, prof. zw. UAP. W 2011 roku rozpoczyna studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na kierunku Grafika Warsztatowa i  kończy je w  2013 roku, broniąc dyplom po współpracy z promotorami prof. UAP Romanem Kubickim, (promotorem pracy teoretycznej „Agresja w sztuce“) i prof. Mirosławem Pawłowskim (promotorem pracy artystycznej „Self-consciousness gives birth to needs – Samoświadomość rodzi potrzeby“). Równolegle, od 2012 roku podejmuje studia drugiego stopnia na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w  Poznaniu. W  2014 roku uzyskuje dyplom malarski, po napisaniu pracy teoretycznej pod kierunkiem dr. hab. Romana Kubickiego, „Wzajemne przenikanie się malarstwa i fotografii“. Pracę artystyczną dyplomu wydziału Malarstwa – cykl “Album”realizuje pod nadzorem prof. Marka Przybyła. Brał udział w szeregu wystaw zbiorowych, autorskich, oraz otrzymywał wyróżnienia w ogólnopolskich przeglądach malarskich. W 2016 roku znajduje się w gronie laureatów Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty, jak również rozpoczyna studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa, równolegle z pełnieniem obowiązków asystenta I Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.


En
“Reading of old dreams” in the City Gallery Mosina, Niezłomnych st. 1, will have it’s opening on the
10 th of February, 17:30 and will stay open till 28.02.2018. Visiting hours are 9:00 – 15:00 Tuesday till
Friday, and on Sundays 10:00 – 13:00.
Adam Gillert – born 1.12.1989 in Poznan. In 2008 begins studies at the Academy of Fine Arts in Poznan – Faculty of Graphic Design and Visual Communication, Printmaking Department. Receives bachelor degree at the University of Arts in Poznan (formerly the Academy of Fine Arts), for artistic work Block for dolls, made under the supervision of prof. Miroslaw Pawlowski. In 2011 began studies of the second degree, continuing the Faculty of Graphic (…), Printmaking Department and finished it with the master’s defense of theoretical work “Aggression in arts”, and graphic work „Self- consciousness gives birth to needs”, after collaboration with thesis supervisors prof. of University of Arts in Poznan Roman Kubicki and prof. Mirosław Pawłowski. In parallel, beginning 2012, begun second-degree studies at the Faculty of Painting at the University of Arts in Poznan. In 2014, gaduates with diploma in painting, after theoretical work under prof. UAP Roman Kubicki, "The mutual percolation of painting and photography" and presenting artistic work – series of paintings entitled "Album" realized under the supervision of prof. Marek Przybył. Participated in several collective and authorial exhibitions, and received commendations in nation- wide painting competitions. In 2016 one of the laureates of the Three Bridges Foundation, an International Painting Contest and began doctoral studies at the Faculty of Painting, as well as work as an assistant in the I Drawing Studio at the University of Arts in Poznan.