Kierownik Katedry:
dr Daniel Koniusz, ad.


Strona internetowa Katedry Intermediów


Pracownie kierunkowe:

Pracownia Intermediów I – budynek C, s. 203, 204
prof. dr hab. Piotr Kurka
dr Krzysztof Łukomski, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Działania intermedialne i fotografia (II-III r. I st.)
Procesy, przestrzenie i konteksty (I r. I.st.)
Projekty twórcze — warsztaty (I r. I.st.) 

Pracownia Intermediów II  – budynek C, s. 108, 207
prof. dr hab. Andrzej Syska
dr Magdalena Starska, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Kształtowanie i transformacja przestrzeni
Sztuka i przestrzeń społeczna
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Intermediów III – budynek C, s. 208
prof. dr hab. Marek Wasilewski
mgr Karolina Kubik, asyst.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Wideo
Działania w przestrzeni publicznej
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Intermediów IV  – budynek C, s. 206
dr Daniel Koniusz, ad.
mgr Jana Shostak (staż doktorancki)

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Audiosfera
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Filmu Eksperymentalnego I  – budynek C, s. 208, 204, 207
prof. dr hab. Izabella Gustowska

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Działania filmowe i performatywne
Performatyka filmowa
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Filmu Eksperymentalnego II  – budynek C, s. 204
prof. dr hab. Sławomir Sobczak
dr Jakub Jasiukiewicz, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Kino rozszerzone (I i II st.)
Film autorski (I i II st.)
Instalacja filmowa (I st.)
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Filmu Eksperymentalnego III – budynek C, s. 102
dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Film animowany
Eksperyment filmowy
Projekty twórcze — warsztaty 

Pracownia Filmu Eksperymentalnego VI – budynek C, s. 204; budynek B, s.07
mgr Michał Sterzyński

PROWADZONE PRZEDMIOTY: Film eksperymentalny
Sztuka operatorska
Reżyseria zdjęć
Projekty twórcze — warsztaty


LABORATORIA KATEDRY INTERMEDIÓW:

Studio Technologii Cyfrowych
lic. Marcin Ptaszyński, labor.
budynek C, s. 310

Studio Audiowizualne/Filmowe
mgr Igor Zieliński
budynek B, s.07

Warsztat Techniczny
Karol Ciechanowski
budynek C, s.05


POZOSTALI WYKŁADOWCY / PRZEDMIOTY

mgr Piotr Krajewski / Problematyka nowych mediów, Historia filmu eksperymentalnego, Seminarium licencjackie
mgr Joanna Pelczar / Podstawy scenopisarstwa, Scenariopisarstwo
mgr Patryk Lichota / Dźwięk w filmie
dr Adam Mazur / Wybrane zagadnienia sztuki aktualnej
mgr Jakub Walczyk / Analiza obrazu filmowego
dr Filip Lipiński / Wybrane zagadnienia sztuki aktualnej
dr Andrzej Marzec / Teorie filmu eksperymentalnego, Filozoficzna analiza dzieła
dr Mateusz Sadowski / Podstawy postprodukcji, Postprodukcja filmowa
mgr Jagoda Szelc / Podstawy reżyserii, Reżyseria, Praca z aktorem
dr Tomasz Ryszczyński / Podstawy scenografii