Dziekan
dr Daniel Koniusz
daniel.koniusz@uap.edu.pl

Prodziekan
dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP
piotr.bosacki@uap.edu.pl

 

Wydział Sztuki Mediów powstał w 1997 roku z inicjatywy pedagogów różnych kierunków i specjalności ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację na polu sztuki współczesnej. W skład Wydziału na początku wchodziły cztery katedry: Katedra Filmu Animowanego (później nazwę zmieniono na Katedrę Animacji), Katedra Komunikacji Wizualnej, Katedra Fotografii i Katedra Intermediów. W 2003 roku uchwałą Senatu Katedrę Komunikacji Wizualnej przeniesiono na Wydział Grafiki. W roku 2014 Katedra Animacji utworzyła niezależny wydział. W roku 2019 Katedra Fotografii utworzyła niezależny wydział. Tym samym aktualnie Wydział Sztuki Mediów tworzy ciągle rozwijająca się Katedra Intermediów. 

Od roku 2012 na Wydziale prowadzone są Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.

Na wydziale Intermediów nauczanie jest prowadzone na kierunku Intermedia, a od 2015 roku także na specjalności Film eksperymentalny.


Katedry

STUDIA STACJONARNE

  • 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku intermedia
    • Intermedia
    • specjalność Film eksperymentalny
  • 2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku intermedia
    • Intermedia
    • specjalność Film eksperymentalny

STUDIA DOKTORANCKIE

w roku akademickim 2019/2020 zawieszony jest nabór na studia doktoranckie