Warsztat Ceramiczny
kierownik: dr Wojciech Tężycki, labor.
opis:
Warsztat ceramiczny jest dostępny dla wszystkich studentów i pracowników Uczelni. Mają oni możliwość korzystania z pracowni pod kierunkiem prowadzącego warsztat, po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu przez profesora prowadzącego pracownię merytoryczną. Na wyposażeniu warsztatu są piece ceramiczne, koło garncarskie, sprzęt niezbędny do realizacji w materiałach takich jak gliny ceramiczne, szkliwa, angoby, szkło itp.