Przejdź do treści

Strategia Rozwoju Wydziału 2016–2020

 • Podnoszenie jakości procesu kształcenia dla studiów licencjackich, magisterskich oraz studiów doktoranckich prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.
 • Elastyczność w dostosowywaniu metod dydaktycznych do indywidualnego profilu absolwenta w celu udoskonalenia oferty kształcenia w oparciu o wymagania aktualnego i przyszłościowego rynku pracy.
 • Otwartość na współpracę z profesorami wizytującymi i konsultantami spoza uczelni w oparciu o zasadę interdyscyplinarności sztuk wizualnych.
 • Nawiązanie oraz kontynuacja ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi i uniwersyteckimi, oraz organizacjami kultury w kraju i za granicą w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej wydziału o treści dydaktyczne.
 • Uruchomienie innowacyjnego projektu badawczego przy udziale partnerów zagranicznych, polegającego na międzynarodowym transferze wiedzy na platformie e-learningowej.
 • Promocja mobilności studentów i pracowników oraz zwiększanie im możliwości udziału w projektach z partnerami zagranicznymi w ramach międzynarodowego programu Erasmus.
 • Spotkania, wykłady i prezentacje pedagogów i studentów z twórcami zagranicznymi oraz międzynarodowe warsztaty artystyczne.
 • Kontynuacja i rozszerzanie prac nad projektami badawczymi w ramach obowiązujących zasad finansowania nauki.
 • Kontynuacja kluczowych aktywności artystycznych o zasięgu ogólnopolskim, takich jak konkurs malarski „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” oraz „Teraz Rysunek”.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji tradycyjnych i elektronicznych a także wydawnictw indywidualnych i zbiorowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.
 • Promocja dokonań artystycznych studentów i pedagogów oraz aktywne włączanie wydziału w działalność kulturalną regionu poprzez stworzenie przestrzeni wystawienniczych- galerii wydziałowych- Galeria Szewska, Galeria Studencka oraz partycypacja w znaczących wydarzeniach artystycznych miasta takich jak Festiwal Nauki i Sztuki i Noc Muzeów.
 • Aktywizacja studentów do aplikowania w ramach oferty europejskich programów stypendialnych.
 • Transparentność w zarządzaniu polityką finansową Wydziału w zakresie podziału środków na działalność statutową.
 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 09.12.2016, 14:26
 • Ostatnia edycja: 09.12.2016, 14:28