Przejdź do treści

 

PRZEDMIOTY / PROWADZĄCY

 • RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII
  Jedna z pracowni rysunkowych do wyboru
 • RYSUNEK ANATOMICZNY / ANATOMIA
  dr hab. Paweł Flieger, prof. UAP/dr Marta Matusiak
 • RYSUNEK
  Jedna z pracowni rysunkowych do wyboru
 • MALARSTWO – PRACOWNIA KIERUNKOWA
  Jedna z pracowni malarskich do wyboru
 • Pracownia Tkaniny Artystycznej
  konsultant – prof. dr hab. Anna Goebel
  p.o. kierowniczki –
  dr Dorota Tarnowska Urbanik, ad.
  mgr Lidia Wojcieszek, labor.
 • Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce
  prof. dr hab. Marek Jakuszewski
  dr Jerzy Muszyński, ad.
 • Laboratorium papieru (Laboratorium introligatorskie / książki artystycznej)
  dr Dariusz Subocz, ad.
  dr Marcin Lorenc, ad.
 • MediaLab (Laboratorium muralu i street artu oraz mappowania)
  mgr Karolina Jacewicz, labor.
  mgr marek Straszak, labor.
 • Język narracji w rysunku (współczesny komiks)
  mgr Jose Manuel Jimenez Muñoz, labor.
 • Interdyscyplinarna Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnej
  dr hab. Monika Korona, prof. UAP
 • Rysunek 3D
  mgr Piotr Koźniewski
 • TECHNIKI MALARSKIE
  prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 • WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA
  Jedna z pracowni na UAP do wyboru
 • MAGISTERSKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
  Jedna z pracowni na Wydziale Malarstwa i Rysunku do wyboru
 • PRACOWNIA DYPLOMUJĄCA
  Jedna z pracowni na Wydziale Malarstwa i Rysunku do wyboru
 • PLENER
  Obowiązkowy plener kierunkowy
 • RZEŹBA
  Jedna z pracowni na Wydziale Rzeźby do wyboru
 • FOTOGRAFIA
  dr Janusz Oleksa, st. wykł.
 • RYNEK SZTUKI
  dr Anna Rogozińska, ad
 • PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA
  prof. dr hab. Robert Bartel
 • HISTORIA SZTUKI
  mgr Filip Merski, ad. / dr Karolina Rosiejka-Magierowska, ad. / dr Aleksandra Paradowska, ad. / dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP
 • GŁÓWNE PROBLEMY KULTURY
  prof. dr hab. Iwona Kiec
 • FILOZOFIA
  dr Jan Wasiewicz,  ad.
 • ZAGADNIENIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
  dr Justyna Ryczek, ad. / dr Witold Kanicki, ad. / dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP/dr Karolina Rosiejka-Magierowska, ad.
 • HISTORIA MALARSTWA
  dr Karolina Rosiejka-Magierowska, ad.
 • PRAWO AUTORSKIE
  dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP
 • PODSTAWY OBRAZOWANIA CYFROWEGO
  mgr Natalia Brodacka
 • WYKŁADY MONOGRAFICZNE ZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
  dr Justyna Ryczek, ad. / dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP / dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP
 • TEORIA I PRAKTYKA OBRAZOWANIA PRZESTRZENNEGO
  dr Karolina Rosiejka-Magierowska, ad.
 • PORTFOLIO
  mgr Natalia Brodacka
 • FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
  prof. dr hab. Roman Kubicki
 • JĘZYK OBCY
  mgr Anna Łosińska, st. wykł. / mgr Leszek Ratajczak, st. wykł. / mgr Joanna Kalinowska-Kuchno, st. wykł. / mgr Katarzyna Przyborowska, st. wykł. / mgr Danuta Ryglewicz, st.wykł.
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  mgr Rafał Nuckowski, wykł.
 • PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
  dr Jan Wasiewicz / dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP / mgr Anna Olszewska-Konopa / dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP / dr Aleksandra Paradowska / prof. dr hab. Izolda Kiec / dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP / prof. dr hab. Roman Kubicki / dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP
 • SEMINARIUM LICENCJACKIE
  dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP / dr Karolina Rosiejka-Magierowska, ad. / dr Jan Wasiewicz, ad. / dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP
 • SEMINARIUM MAGISTERSKIE
  Prof. dr hab. Izolda Kiec / dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP / dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP / Prof. dr hab. Roman Kubicki / dr hab. Ewa Wójtowicz, prof.UAP / dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP /dr Aleksandra Paradowska, ad. /dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP
 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 20.12.2019, 12:49
 • Ostatnia edycja: 08.12.2023, 13:10