Przejdź do treści

 

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XVI Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
dr hab. Mikołaj Poliński prof. UAP
mikolaj.polinski@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Jarosław Szelest ad.
jarosław.szelest@uap.edu.pl

4/ Sala
nr 9, budynek F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II
semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).
Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:

Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Studenci realizują tematy obowiązkowe (osobne tematy w danym roku akademickim). Ponadto mają do dyspozycji program ramowy pracowni, z którego mogą wykonać odpowiedzi na wybrane zagadnienia. Dla studentów I roku studiów licencjackich obowiązkowe są “dodatkowe ćwiczenia rysunkowe”.
Rysunek jako wyobrażenie indywidualnego świata.
Przenikania języka rysunku z innymi domenami artystycznymi.
1. Podstawowe wyrażenia języka rysunku.
Wykonaj pracę rysunkową używając dowolnie wybranych narzędzi (ołówek, kredka, grafit, kreda, węgiel, pędzel, pigment, nożyk, szmatę itp.) na dowolnie wybranej „płaszczyźnie“ powierzchni rysunkowej (kartka papieru, deska, szyba, pleksi, blachę, płótno itp.) zwróć uwagę na wielkość rysunku, walor, kolor, fakturę oraz kształt.
2. RYSUNEK DŹWIĘKIEM / DŹWIĘK RYSUNKU
· notatka rysunkowo-dźwiękowa
· muzyka – światło – kolor (barwa) – rysunek
· partytura rysunkowa
· książka muzyczna
· kontrapunkt rysunkowy
· improwizacja rysunkowa
· transkrypcja graficzna – obraz utworu muzycznego
· spacer słuchowy
· “soundscape” – pejzaż dźwiękowy (dźwięk otoczenia)
3. RYSUNEKIPOLIFONIA
· struktury serialne – systemy harmoniczne a wyrażenia języka rysunku
· koncert rysunkowy

4. INSTRUMENT RYSUNKOWY wykorzystując dowolne materiały skonstruuj maszynę, urządzenie, mechanizm – „instrument rysunkowy“
5. ŚLAD RYSUNKOWY–zapis emocji, znak, rytuał
6. PRZEDMIOT – studium przedmiotu
przy użyciu wyobraźni poddaj wybrany przedmiot interpretacji oraz transformacji: znaleziony – przetransformowany – wyartykułowany skonstruowany – zdekonstruowany – zrekonstruowany zapomniany – wymazany (niechciany) – przypomniany
7. KSIĄŻKA RYSUNKOWA jako wyobrażenie indywidualnego świata
8. GRY ARTYSTYCZNE – rysunek jako środek komunikacji:
· gra z odbiorcą
· gra z zastaną przestrzenią (kontekstem)
· gra przeciw konwencją
· gra z historią sztuki
· indywidualne gry artystyczne
(zrealizuj prace wspólnie z wybraną osobą).
9. RYSUNEK W PRZESTRZENI
· rysunek – interwencja w zastaną przestrzeń
· rysunek w przestrzeni jako proces w czasie,
· rysunek architektoniczny
· przestrzeń pracowni jako:
· laboratorium
· instrument
· manifest
· instalacja rysunkowa
· rysunek jako działanie w przestrzeni i czasie, performance rysunkowy, happening
· rysunek w przestrzeni i koncepcja dzieła całkowitego

13/ Spis zalecanych lektur
“The Shape of Time”, George Kubler
“The Empty Space”, Peter Brook
“The Author as Producer”, Walter Benjamin
“Notes from the Future of Art”, Jerzy Ludwiński
“Władysław Strzemiński. Readability of Images. Proceedings of the international conference devoted to the work of Władysław Strzemiński”, 13–14 October 2011, Muzeum Sztuki, Łódź 2015.
Katalogi, czasopisma i wydawnictwa są przygotowywane tematycznie na każde zajęcia

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Studenci oceniani są na podstawie zaangażowania w proces własnych realizacji jak również świadome uczestnictwo w zajęciach i wymianę doświadczeń z innymi studentami podczas zajęć, spotkań z artystami, warsztatami.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski, niemiecki

PROGRAM PRACOWNI EN


 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:51
  • Ostatnia edycja: 23.03.2021, 13:49