Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Kierownik Pracowni:
prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz
mgr Marcin Salwin as.

2/ Kontakt: jerzy.hejnowicz@uap.edu.pl, marcinsalwinn@gmail.com

3/ fb: XIV Pracownia Rysunku

4/ Sala
nr 308, bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
zajęcia praktyczne.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).
Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:

Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Ogólne treści merytoryczne

Nieustannie ewoluujący RYSUNEK osadzony w wielowiekowym dziedzictwie, dzięki przyjaznym „głowie i dłoni” technikom zapisu (tradycyjnym jak i eksperymentalnym) pozwala na swobodną interpretację świata rzeczywistego jak i tego, który powoływany jest wyłącznie za pośrednictwem ludzkiej wyobraźni. Sztuka dzisiaj, w przeciwieństwie do strukturalnych, akademickich podziałów, bez względu na rodzaj i dyscyplinę unika granic, istnieje w strefie wzajemnych wpływów i inspiracji. Ten jej potencjał jest dla nas szczególnie interesujący. XIV Pracownia Rysunku, będąca częścią II Katedry Rysunku udostępnia studentom wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej anatomii rysunku oraz zagadnień jego aktualnej, różnorodnej ideowo i formalnie obecności w sztuce współczesnej. Pracownia jest forum wymiany myśli, rysunkowej praktyki, miejscem analizy artystycznych koncepcji oraz przestrzenią tolerancji dla różnorodnych postaw twórczych. W tej atmosferze staramy się przekazać możliwie pełne spektrum rysunkowych kompetencji jak i wszelkich umiejętności wykorzystania go jako współczesnego medium tworzenia.

XIV Pracownia Rysunku to miejsce istniejące fizycznie, to przestrzeń dająca się zmierzyć, ale co niezmiernie dla nas istotne – to przestrzeń wspólnoty jaką tu tworzymy. Miejsce szacunku dla idei i różnorodnych postaw. Zależy nam aby pracownia była miejscem twórczego eksperymentu oraz powstawania wartościowych realizacji. To obszar, w którym cenimy jak najwyższy poziom zaangażowania w naturę tworzenia a jednocześnie jest miejscem niezgody na bylejakość, łatwiznę, rozwiązania zapożyczone czy wtórne. Aby osiągnąć ten cel zachęcamy ale i wymagamy od was intensywnej twórczej pracy, wymagamy regularnego i aktywnego udziału w zajęciach w pracowni, podczas korekt realizowanych zadań semestralnych opracowywanych w trakcie semestru. Zachęcamy do uczestniczenia w życiu artystycznym naszego miasta. Tylko dzięki tak szerokiemu doświadczeniu możliwe jest poznanie i zrozumienie aktualnej przestrzeni sztuk – także wizualnych – a w tym, co dla nas szczególnie ważne, różnorodności współczesnego rysunku.

Pracownia nie jest miejscem li tylko doskonalenia manualnej zręczności w posługiwaniu się abecadłem rysowania (choć niezmiennie również i tym pozostaje), jest miejscem adaptacji i stosowania klasycznych oraz jak najbardziej nieklasycznych technik obrazowania, których wybór uwarunkowany powinien być koncepcją opracowywanego utworu, właściwymi twórczymi decyzjami oraz poziomem waszych intelektualnych i rysunkowych kompetencji. Pracownia zamierza wspierać was w drodze do zdobycia samodzielnych umiejętności tworzenia wartościowych realizacji sztuk wizualnych oraz twórczego, refleksyjnego i krytycznego myślenia. Spotykacie się w niej ze studentami pochodzących z wielu obszarów kulturowych, z Europy i Azji – co pozwala tworzyć w Pracowni interesującą platformę międzynarodowej artystycznej komunikacji. Staramy się wspomagać wasz artystyczny rozwój również za pomocą okazjonalnych prezentacji znaczących postaw twórczych, pokazów filmów, dokumentacji, katalogów, książek, wydawnictw z zakresu teorii sztuki jak i praktyki sztuki aktualnej. Staramy się, gdy pojawia się taka możliwość, prezentować wasze dokonania także poza gmachem uczelni, w przyjaznych nam galeriach sztuki.

Jerzy Hejnowicz i Marcin Salwin

PRACA W XIV PRACOWNI RYSUNKU –

W każdym semestrze obowiązuje was realizacja ćwiczeń w pracowni (dla
I roku) oraz tematów-haseł (dla wszystkich studentów), które konsultować należy regularnie w trakcie trwania zajęć. Tworzenie jest procesem w realizującym się czasie, jest procesem, dlatego oczekujemy od was wstępnych zapisów, stałej wzajemnej komunikacji podczas rozwoju waszych pomysłów aż do momentu ich finalnego spełnienia się w odnalezionej formie wizualnej.

Tematy-hasła stanowią kredo naszej współpracy, to pytania bez dobrej ani złej odpowiedzi – są to raczej zagadki-katalizatory, które pobudzają do kreatywności i zachęcać mają do waszych indywidualnych dociekań, których jesteśmy bardzo ciekawi. Ich interpretacja może być jak najbardziej przewrotna i swobodna. Myśląc o ich realizacji spróbujcie uruchomić myślenie rysunkowe, które realizować można na płaszczyźnie papieru, ściany innych niestandardowych podłożach jak również w odmiennych sposobach wypowiedzi jak: performance, fotografia, video, obiekty itp. – bądźcie odważni, pamiętając o idei rysunkowości. Zastanówcie się jakie rozwiązania technologiczne będą najstosowniejsze do prezentacji sformułowanej przez Was myśli – tezy – problemu – a może dobrze sformułowanego pytania?

13/ Spis zalecanych lektur
Jerzy Ludwiński „Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty”
Alicja Kępińska „Sztuka w kulturze płynności”
Georges Didi-Huberman „Obrazy mimo wszystko”
Piotr Piotrowski „W cieniu Jałty”
Grzegorz Dziamski „Sztuka po końcu sztuki”
Marta Smolińska „Puls sztuki”
Ponadto XIV Pracownia Rysunku sugeruje autorski wybór lektur związany z indywidualnymi
preferencjami artystycznymi studentów.

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Zaliczenie z oceną na podstawie omówionych i zrealizowanych prac oraz zaangażowania w proces twórczy. Elementem oceny jest także obecność i aktywność na zajęciach

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN

Fotografie:
1. „Gotyk”,  Eliza Golska
2. Bez tytułu, Marta Polończyk
3. „Pole”, Marta Markiewicz
4. „Kartograf” Konrad Smela
5.  Dorota Ścisło
6. „Instrument osobisty” Andrzej Lenarczyk
7. Katsuhiko Imaizumi
8. „Książka anonimowa” Julia Ciesielczyk
9. „POL  SKA”, Iwetta Tomaszewska
10. fragment wystawy XIV Pracowni Rysunku

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:49
  • Ostatnia edycja: 24.10.2022, 13:16