Przejdź do treści

 

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XI Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Bogdan Wojtasiak
bogdan.wojtasiak@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Katarzyna Klich ad.
katarzyna.klich@uap.edu.pl

4/ Sala
nr 7, Bud A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).
Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego
wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka
ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności
od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Podstawą kształcenia jest praca studyjna i w oparciu o nią korekta, w formie rozmowy dotyczącej rozwiązywania zagadnień. Dąży się do wyzwolenia inicjatywy studenta, przyjmuje się wartościowe, własne propozycje studenta.
Ponadto nie ogranicza się tematu korekty do ram wąskiego problemu warsztatowego, ale uwzględnia szersze widzenie kultury. Dąży się do indywidualnych, osobistych wypowiedzi studenta oraz rozwijania jego wyobraźni artystycznej. Wstępny okres pracy ma na celu poznanie zainteresowań i wrażliwości studentów, ich stopnia zainteresowania i orientacji w przedmiocie. Wynika stąd potrzeba elastycznego, zindywidualizowanego stosowania programu. Należy rozumieć go zatem całościowo, natomiast uszeregowanie problemów nie oznacza rygoru ich bezwzględnego następstwa. Program podejmuje analizę środków formalnych i warsztatowych jako nośników wypowiedzi plastycznych związanych bezpośrednio z postawą studenta. Na tej drodze program wprowadza studenta poprzez praktykę studyjną w problematykę sztuki i umożliwia mu określenie własnej pozycji. Pracownia ma charakter otwarty i nie związana jest z żadną określoną konwencją artystyczną ani metodą formalną. Program obejmuje następujące grupy tematów:
1. Studium przestrzeni (dowolnie – wnętrze, plener). Przenoszenie relacji przestrzennych na płaszczyznę. Wybór tematu, znalezienie formy obrazu. Konwencje przestawienia przestrzeni. Przestrzeń obrazu.
2.Studium modela we wnętrzu, Przestrzeń – Akt.
3.Ruch – Ruch, Czas, Forma. Synteza wrażenia ruchu. Dynamiczne właściwości linii , koloru.
4. Przedmiot. Relacja wrażeniowa. Zapis znanych właściwości przedmiotu. Utożsamienie obrazu z przedmiotem.

5.Temat własny zaproponowany przez studenta albo odpowiedź na postawione hasło wywoławcze: TERAZ -TU; ZASŁONA; RYTM; ZAKRYWANIE – UJAWNIANIE ;. Co to jest dla mnie rysunek i rysowanie. What is drawing and what is to draw.

13/ Spis zalecanych lektur
Wassily Kandinsky – „Punkt, linia, płaszczyzna”
Jerzy Ludwiński – „Epoka błękitu”
Victor Stoichita – „Krótka historia cienia”
Ponadto: Format, Zeszyty Artystyczne, Arteon, Kwartalnik Filozoficzny

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Zaliczenie semestru następuje na podstawie realizacji zaproponowanego programu ćwiczeń w pracowni albo próby zrealizowania własnego programu ustalonego przez studenta. Rozmowa stanowi płaszczyznę w dyskusji i wymiany poglądów na ich temat, nad powodem powstania, celami realizacyjnymi i nad formą wypowiedzi.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

11th Drawing Studio 2019.2020

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:46
  • Ostatnia edycja: 23.03.2021, 13:48