Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Alicja Jeziorecka, prof. UAP – kierowniczka pracowni

KONTAKT

alicja.jeziorecka@uap.edu.pl

Lokalizacja 

Sala nr 1, budynek F, ul. Szewska 16

Program

Rysunek-rysowanie, to ciągłe poszukiwanie rozwiązań, które otwierają się na dialog pomiędzy zastanymi przestrzeniami – materialnymi i mentalnymi. Dlatego pracownia rysunkowa to miejsce spotkań różnych postaw artystycznych, które wzajemnie wpływają na rozwój wyobraźni i wrażliwości przyszłego twórcy i twórczyni. To także miejsce poszukiwań indywidualnych wypowiedzi artystycznych zdobywanych poprzez doświadczanie różnych podejść do szeroko rozumianej materii rysunku i sztuki.

Punktem wyjścia w procesie twórczym jest wolność. Dlatego pracownia ma charakter otwarty. W pracowni nie ma ograniczeń jeśli chodzi o dobór narzędzi czy sposób realizacji zadań. Tak szerokie myślenie o rysowaniu i rysunku, powołuje różne przestrzenie wypowiedzi artystycznych, które z założenia nie mają w sobie żadnych ograniczeń. Dlatego pracownia to także miejsce na eksperymentalne działania artystyczne, które mogą się zrealizować podczas zmierzania się z dodatkowymi zadaniami – tematami

Praca w pracowni opiera się na:

1. Rysowaniu z natury (modelka/model bądź martwa natura) Rysowanie modelki/modela wobec przestrzeni.

2. Założeniu szkicownika jako kolekcji uczuć, zdarzeń, myśli itd.

3. Realizacji tematu (jednego w semestrze)

Język wykładowy

Polski

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawa końcoworoczna

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:41
  • Ostatnia edycja: 23.05.2023, 16:51