Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
V Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
p.o. Kierownik dr hab. Alicja Jeziorecka, prof. UAP
alicja.jeziorecka@uap.edu.pl

3/ Asystent

4/ Sala
sala nr 1, bud. F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr). Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia
Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia
Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu

Rysunek to w pełni autonomiczny język sztuki.
Jego wszechstronność, elastyczność i uniwersalność jest również wykorzystywana jako baza dla innych obszarów sztuki stając się jej integralną częścią. Rysunek-rysowanie, to ciągłe poszukiwanie rozwiązań, które otwierają się na dialog pomiędzy zastanymi przestrzeniami -materialnymi i mentalnymi. Dlatego pracownia rysunkowa to miejsce spotkań różnych postaw artystycznych, które wzajemnie wpływają na rozwój wyobraźni i wrażliwości przyszłego twórcy. To także miejsce poszukiwań indywidualnych wypowiedzi artystycznych zdobywanych poprzez doświadczanie różnych podejść do szeroko rozumianej materii rysunku i sztuki.

Punktem wyjścia w procesie twórczym jest wolność. Dlatego pracownia ma charakter otwarty. W pracowni nie ma ograniczeń jeśli chodzi o dobór narzędzi czy sposób realizacji zadań. Tak szerokie myślenie o rysowaniu i rysunku, powołuje różne przestrzenie wypowiedzi artystycznych, które z założenia nie mają w sobie żadnych ograniczeń. Dlatego pracownia to także miejsce na eksperymentalne działania artystyczne, które mogą się zrealizować podczas zmierzania się z dodatkowymi zadaniami-tematami. Wówczas mogą powstać zarówno rysunki na papierze jak i instalacje przestrzenne czy obiekty artystyczne itp.
Każde spotkanie w pracowni to okazja do definiowania na nowo podejście do rysunku zachowując całkowitą swobodę interpretacji. Wszystko po to by student mógł poszukiwać najlepszą drogę do realizacji własnych zamierzeń artystycznych. Dlatego istnieje także możliwość pracy nad własnymi zagadnieniami, które są poprzedzone głęboką refleksją i konsultacjami.

Praca w pracowni opiera się na;
Założeniu szkicownika jako kolekcja uczuć, zdarzeń, myśli itd.
Realizacji tematu (jednego w semestrze)

13/ Tematy obowiązujące w roku 2020:

  • Dialog
  • Oddziaływania
  • Zakłócenie ciągłości
  • Na styku
  • Obszary milczenia
  • Zanikanie

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność podczas zajęć. Kryterium oceny jest poziom artystyczny i intelektualny przedstawionych realizacji.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:41
  • Ostatnia edycja: 14.12.2021, 13:41